Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
To the contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Adomas Mickevicius (Adam Mickiewicz)

MAIN FIRST EDITIONS OF POETRY

 • Do Joachima Lelewela z okoliczności rospoczęcia kursu historyi powszechney w Uniwersytecie Wileńskim dnia 6 stycznia 1882 roku. - Wilno: w drukani A.Marcinkowskiego, 1822.
 • Poezje Adama Mickiewicza: [2 t.]. - Wilno: drukiem Józefa Zawadzkiego, 1822 - 1823.
 • Sonety Adama Mickiewicza. - Moskwa: w Drukarni UniwerUniwersytetu, 1826.
 • Konrad Wallenrod: powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich przez Adama Mickiewicza. - Petersburg: drukiem Karola Kraya, 1828.
 • Poezye Adama Mickiewicza: [2 t.]. - Paryž: w drukarni J.Pinarda, 1828.
 • Poezyje Adama Mickiewicza: [2 t.]. - Wydanie nowe pomnožone. - Petersburg: drukiem Karola Kraya, 1829.
 • Poezyje Adama Mickiewicza: [4 t.]. - Paryž: w drukarni J.Pinarda, 1832.
 • Adama Mickiewicza Dziadow część trzecia. - Wydanie drugie nakładem Alexandra Jełowieckiego ozdobione popiersiem autora. - Paryž: w drukarni J.Pinarda, 1833.
 • Poezje Adama Mickiewicza: [3 t.]. - Nowe, pomnožone i zupełne wydanie z portretem autora i dwiema rycinami. - Warszawa: nakładem S.U.Mezbacha, 1833.
 • Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie: Historja szlachecka z r.1811 I 1812, we dwunastu księgach, wierszem przez Adama Mickiewicza: 2 t. - Paryž: w Typografji A.Pinarda, 1834.
 • Kurs drugoletni (1841-1842) literatury słowiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem przez Adama Mickiewicza. - Paryž: w drukarni Bourgogne et Martinet, 1842.
 • Pisma Adama Mickiewicza na nowo przejrzane, dopełnione, i za zezwoleniem jego w tem siódmem s kolei wydaniu do druku podane: [4 t.]. - Paryž: w drukarni Bourgogne et Martinet, 1844.
 • Adama Mickiewicza Konrad Wallenrod i Gražyna przekładem francuskim Kryst[yna] Ostrowskiego I angielskim Leona Jabłońskiego. - Paryž: w drukarni Bernard i Spki, 1851.
MAIN FIRST EDITIONS OF TRANSLATIONS INTO LITHUANIAN

 • Litania pakielawinga / [vertė K.J.Nezabitauskis]. - Paryžius: A.Pinaro sp., [apie 1836].
 • Wyjątki z nowoczesnych poetów polskich / vertė L.A.J. [L.A. Jucevičius]. - Vilnius: B.Noimano sp., 1837.
 • Vertimai iš Mickevyčiaus. - Plymouth: Susivienijimo lietuvių Amerikoje sp., 1899
  T.1: Diedai; Gražina.
  T.2: Konradas Valenrodas.
 • Vėlinės / vertė Varpas. - Tilžė: J.Šenkės sp., 1900.
 • Krimo sonetai: lietuvių ir lenkų kalbom / vertė ir išaiškino M.Gustaitis. - Vilnius: J.Zavadskio sp., 1909.
 • Iš A.Mickevičiaus raštų / mokykloms parinko M.Biržiška. - Vilnius: Žaibo sp., 1919.
 • Ponas Tadas / vertė K.Šakenis. - Kaunas, 1924.