LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie autoriu
bibliografija
Kurinio tekstas
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Antanas Kalanavičius

PROGIESMIAI

A.Kalanaviciaus rankrastis
   Progiesmiai - A.Kalanavičiaus lyrikos žanras, lietuviškas, savas japonų haiku (trijų eilučių eilėraštis) variantas: akimirksnio įžvalga, akimirksnio atsivėrimas vienovėje.
    A.Kalanavičiaus poezijoje atsiveria poeto talento gelmė, gaivalingumas, jo vienišas gyvenimas gamtos prieglobstyje. Nepaprastai turtinga jo kalba - žodynas ir sintaksė. A.Kalanavičius rašė laisvą, nepriklausomą poeziją. Didelė ir tikriausiai didėsianti yra šio "fantastinio realisto" kūrybos galia, daug ką keičianti Lietuvos poetiniame žemėlapyje.