LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
bibliografija
Kurinio tekstas
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Antanas Kalanavičius

(1945 - 1992)


A.Kalanavicius
   Antanas Kalanavičius - aštunto ir devinto dešimtmečio poetas, ilgai likęs nuošalėje, nedalyvavęs literatūriniame gyvenime. Subtilus lyrikas, stiprių vidinių išgyvenimų, ypač gamtos, savitos poetinės kalbos kūrėjas.
    A.Kalanavičius gimė 1945m. birželio 5d. Sapiegiškės kaime netoli Nedzingės, Varėnos rajone. Mokėsi Nedzingės vidurinėje mokykloje. 1965-1968m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete bei Vilniaus pedagoginiame institute. Rašyti pradėjęs paauglystėje, pirmąjį eilėraštį išspausdino Varėnos rajoniniame laikraštyje. Nuo 1965m. jo eilėraščiai buvo publikuoti įvairiuose laikraščiuose ir žurnaluose. 1967-1968m. A.Kalanavičius bandė kurti dainas.
    Paskutiniuosius savo gyvenimo metus A.Kalanavičius praleido gimtojoje sodyboje. Mirė 1992m. rugsėjo 13d. Palaidotas Sapiegiškėje.
    Antanas Kalanavičius - tragiško likimo poetas. Visą savo neilgą gyvenimą be pertraukos rašęs eilėraščius, parengęs spaudai keletą poezijos rinkinių, gyvas būdamas nė vienos knygos nesulaukė. Po mirties išleista vienintelė knyga - kūrybos rinktinė Ne akmenys guli.