Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Vincas Ramonas

BOOKS

  • Kryžiai: romanas. - Tübingen: Patria, 1947. - 286p.
  • Kryžiai: romanas. - Tübingen: Patria, 1948. - 318p.
  • Dulkės raudonam saulėleidy: romanas. - Chicago: LKSD Liet. Knygos Klubas, 1951. - 396p.
  • Crosses / [vertė] Milton Stark. - Los Angeles: Lithuanian Days Publ., 1954. - 329p. - Anglų k.
  • Miglotas rytas: apysakos. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1960. - 166p.
  • Dailininkas Rauba: [novelės]. - Cleveland: Viltis, 1963. - 240p.
  • Putekļi sarkanā rietā : romāns / [vertė] Emīls Skujenieks . - [Rīga] : Sēļzemnieka apgāds, 1965 . - 318p. - Latvių k.
  • Miglotas rytas: [apysaka]. - Chicago: Ped. Lituanistikos inst., 1969. - 46p. - Mažoji biblioteka).
  • Kryžiai: romanas. - Kaunas: Į Laisvę fondo Lietuvos fil., 1992. - 262p.