Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Marius Katiliškis

BOOKS

 • Prasilenkimo valanda: novelės. - Schweinfurt: L. Vismantas, 1948. - 247 p.
 • Paskendusi vasara. - Rodney (Ont.): Rūta, 1951. - 52p. - (Prošvaisčių skaitymai; nr. 3).
 • Užuovėja: novelių romanas. - Chocago: Terra, 1952. - 362p.
 • Miškais ateina ruduo: romanas. - Chicago: Terra, 1957. - 514 p.
 • Išėjusiems negrįžti: romanas. - Chicago: Terra, 1958. - 537p.
 • Šventadienis už miesto: novelės. - Chicago: Terra, 1963. - 355p.
 • Duobkasiai. - [Chicago]: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1969. - 29 p.
 • Miškais ateina ruduo: romanas. - Vilnius: Vaga, 1969. - 435p.
 • Apsakymai. - Chicago: A. Mackaus knygų leidimo fondas, 1975. - 253p.
 • Užuovėja; Išėjusiems negrįžti: romanai / parengė V. Gužauskas. - Vilnius: Vaga, 1990. - 575p. - (Aukštupiai).
 • Miškais ateina ruduo: romanas. - 2-asis leidimas. - Vilnius: Vyturys, 1991. - 334p.
 • Pirmadienis Emerald gatvėje: romanas. - Chicago: A.Mackaus knygų leidimo fondas, 1993. - 208 p.
 • Paskendusi vasara: apsakymų rinktinė / sudarė J.Jasaitis. - Kaunas: Šviesa, 1997. - 414, [2]p.
 • Užuovėja: novelių romanas. - Vilnius: Baltos lankos, 1996. - 285 p. - (Skaitinių serija; 15).