LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
bibliografija
turinys
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Marius Katiliškis

(1915 - 1980)


Marius Katiliskis

    Albinas Marius Vaitkus, vėliau pasivadinęs Marium Katiliškiu, gimė 1915m. rugsėjo 15d. Gruzdžiuose. Mokėsi Žagarėje, dirbo bibliotekoje ir įvairius fizinius darbus.
    Apsakymus pradėjo spausdinti dar Lietuvoje, 1932m. žurnaluose "Karys", "Trimitas", "Naujoji Romuva". Dirbo Pasvalio bibliotekininku, kur plačiau susipažino su pasauline literatūra.
    1944m. M.Katiliškis pasitraukė į Vokietiją. Čia kurį laiką studijavo meną Freiburge. Tais pačiais metais buvo paruošęs spaudai rinkinį "Seno kareivio sugrįžimas", tačiau karo sąmyšyje šis mašinraštis žuvo. 1948m. Vokietijoje išleido pirmąjį novelių rinkinį "Prasilenkimo valanda". 1949m. rašytojas emigravo į JAV ir įsikūrė Čikagoje, kur dirbo įvairiuose fabrikuose. Čikagoje, V.Civinsko vadovaujamoje "Terros" leidykloje išleistos visos M.Katiliškio knygos: romanai "Užuovėja" (1952), "Miškais ateina ruduo" (1975), novelės "Išėjusiems negrįžti" (1958). M.Katiliškis laimėjo Lietuvių Enciklopedijos leidyklos, Lietuvių rašytojų draugijos ir Santaros-Šviesos kūrybinę premijas.
    Po ilgų ir varginančių ligų mirė Čikagoje 1980m. gruodžio 17d.