Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Antanas Škėma

WORKS

 • Raštai: [3t.] - Chicago: A. Škėmos raštų leidimo fondas, 1967-1985.
 • Rinktiniai raštai: [2t.] / parengė A.Landsbergis ir kt. - Vilnius: Vaga, 1994.
BOOKS
 • Nuodėguliai ir kibirkštys: novelės. - Tübingen: Patria, 1947. - 128p.
 • Šventoji Inga: novelės. - Chicago: Terra, 1952. - 226p.
 • Pabudimas: drama. - Chicago: Terra, 1956. - 64p.
 • Žvakidė: dviejų veiksmų vaidinimas. - Brooklyn: Darbininkas, 1957. - 101p.
 • Balta drobulė: romanas. - London: Nida, 1958. - 192p.
 • Čelesta: vaizdeliai. - London, 1960.
 • Apokaliptinės variacijos. - Chicago: pedagoginis lituanistikos inst., 1970. - (Mažoji biblioteka). - 45p.
 • Balta drobulė: romanas: fotogr. leid. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 1990. - 181p.
 • Balta drobulė: romanas. - Vilnius: Baltos lankos, 1999. - 174p. - (Skaitinių serija; 28).