LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
apie autoriu
bibliografija
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Paulius Širvys
TIESIU TOLIAMS RANKAS

Turinys

 • Padavėja
 • Paola
 • Šiauliai, Šiauliai!
 • Ateisiu tylią naktį
 • Nežiūrėk, nežibėk
 • Ugnelė
 • Netikra moneta
 • Nutolę toliai.
 • Vysta žiedas smėly
 • Prie pasakų miesto
 • Tave iš amžių nešėm
  1. Ant mūšių kelio
  2. Languos paskendę akys
  3. Balti keliai
  4. Žegnok, močiut
  5. Rūdyk, tėvų dalgeli
  6. Gyvuoki, nemirtinga
  7. Baigėsi šokis
  8. Jūreiviška
  9. Spygliuotos žvaigždės
  10. Vienišas kapas
  11. Saulė ant bėgių
  12. Sąsiuvinio pabaigoje įrašytos eilės