Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Algimantas Mackus

BOOKS

  • Elegijos. - Chicago, 1950. - Parašas: Algimantas Pagėgis.
  • Jo yra žemė: eilėraščiai. - Chicago: Santara, 1959. - 91p.
  • Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai: eilėraščiai. - Chicago: [Santara], 1962. - 75p.
  • Chapel B: eilėraščiai. - Chicago: A.Mackaus knygų leidimo fondas, 1965. - 63p.
  • Poezija. - Vilnius: Vaga, 1972. - 167p.
  • Augintinių žemė. - Chicago: Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas, 1984. - 191p.
  • Ir mirtis nebus nugalėta / Parengė V.Gasiliūnas. - Vilnius: Vaga, 1994. - 734p.
  • Trys knygos. - Vilnius: Baltos lankos, 1999. - 172p. - (Rinktinė lietuvių poezija).