Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Henrikas Radauskas

BOOKS

 • Fontanas: eilėraščiai. - Kaunas, 1935. - 62p.
 • Strėlė danguje: eilėraščiai. - Chicago: Saulius, 1950. - 110p.
 • Žiemos daina: eilėraščiai. - Chicago: V. Saulius, 1955. - 77p.
 • Eilėraščiai: [rinktinė ir naujų eil. sk."Žaibai ir vėjai"] - Chicago: Vytautas Saulius, 1965. - 237p.
 • Eilėraščiai (1965-1970): pomirtinė poezijos knyga / [parengė J.Blekaitis]. - Chicago: Saulius, 1978. - 100p.
 • Lyrika. - Vilnius: Vaga, 1980. - 349p.
 • Chimeras in the Tower : [rinktiniai eilėraščiai] / [vertė] J.Zdanys. - Middletown, 1986. - Anglų k.
 • Pasauliu netikiu, o Pasaka tikiu: eilėraščiai. - Kaunas: Šviesa, 1993. - 255p. - (Mokinio biblioteka).
 • Eilėraščiai. - Vilnius: Baltos lankos, [1994]. - 247p. - (Baltų lankų literatūros kolekcija).
 • Radauskas apie kūrybą ir save, recenzijos ir straipsniai, Henrikas Radauskas atsiminimuose ir kritikoje / sudarė G.Viliūnas. - Vilnius: Baltos lankos, 1994. - 589p.
 • Eilėraščiai. - Vilnius: Baltos lankos, 1999. - 255p. - (Rinktinė lietuvių poezija).