LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
apie autoriu
turinys
m_PDF_l.jpg - 1031 Bytes
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Vytautas Mačernis

KNYGOS

  • Vizijos: pomirtinė poezijos knyga / spaudai paruošė V.Saulius. - Roma: Centrinis lietuvių k-tas Italijoje, 1947. - 79 p.
  • Poezija. - Chicago: Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti, 1961. - 238 p.
  • Žmogaus apnuoginta širdis: [eilėraščiai]. - Vilnius: Vaga, 1970. - 291p.
  • Po ūkanotu nežinios dangum: poezija, proza, laiškai / parengė V.Kubilius. - Vilnius: Vaga, 1990. - 495p.
  • Poezija. - Vilnius: Valst. leidybos centras, 1993. - 184p. - (Mažoji poezijos boblioteka).
  • Sielos paveikslas: eilėraščiai. - Vilnius: Vyturys, 1993. - 189p.