Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
about the author
Bibliography
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Salomėja Nėris
DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU
I Will Turn into the Absinth Flower

CONTENTS

 1. Diemedžiu žydėsiu
 2. Tu nubusi
 3. Saulės kelias
 4. Vakaras jūroj
 5. Alyvos
 6. Baltas takelis
 7. Aš nenoriu mirti
 8. Saulės kūdikėlis
 9. Benamės varnos
 10. Kam tą vakarą
 11. Kaip ašara
 12. Varnos
 13. Dėdės
 14. Nepažįstamai draugei
 15. Mažoji mano geiša
 16. Dvi dešimti sū
 17. Šį rudenį
 18. Laukų našlaitės
 19. Mano vaikelis
 20. Keleivis
 21. Einam
 22. Išėjai tu
 23. Lūpos išbalę
 24. Kas žinojo
 25. Tėvelis miega
 26. Motutės ašaros
 27. Senelės pasaka
 28. Atlanto nugalėtojui
 29. Visur aš ją matau
 30. Beržai
 31. Amžinas keleivi
 32. Rudenio arimuos
 33. Rudenio vieškeliu
 34. Sūnus palaidūnas
 35. Ledinėj dykumoj
 36. Pabėgusi laimė
 37. Saulės kraujas
 38. Pavasaris kalėjime
 39. Audros paukštis
 40. Klajūnėlis
 41. Ant laukinio žirgo
 42. Bangų barami
 43. Prakeikimas
 44. Naktį nykią