LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
apie autoriu
turinys
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Antanas Vaičiulaitis

KNYGOS

 • Vakaras sargo namely: [apsakymai]. - Kaunas: Sakalas, 1932. - 130p.
 • Vidudienis kaimo smuklėj: novelės. - Kaunas, 1933.
 • Mūsų mažoji sesuo. - Kaunas: Sakalas, 1936. - 163p.
 • Valentina: [romanas]. - Kaunas: Sakalas, 1936. - 220p.
 • Natūralizmas ir lietuvių literatūra. - Kaunas: Sakalas, 1936. - 115p.
 • Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio: kelionės įspūdžiai. - Kaunas: Šv. Kazimiero d-ja, 1937. - 208p.
 • Pelkių takas: novelės. - Kaunas, 1939. - 205p.
 • Outline history of Lithuanian literature: [apybraiža]. - Chicago, 1942. - 54p. - Anglų k.
 • La Literatura, Guardian de la Nation: [apybraiža]. - Chicago, 1943. - Ispanų k.
 • Vakaras sargo namelyje: [apsakymai]. - Kaunas: Sakalas, 1944. - 127p.
 • Kur bakužė samanota: [istorijos, pasakos]. - New York: Kultūros inst., 1947. - 288p.
 • Italijos vaizdai: kelionės įspūdžiai. - Stuttgart: Lux, 1949. - 91p.
 • Valentina: romanas. - 2-ji patais. laida. - Schweinfurt: Venta, 1951. - 141p.
 • Pasakojimai: rinktinės novelės. - Nördlingen: Venta, 1955. - 342p.
 • Auksinė kurpelė: pasakų rinktinė. - Nördlingen: Venta, 1957. - 244p.
 • Noon at a country inn: [rinktinės novelės] / vertė A.Baranauskas ir kt. - New York: Maryland, 1965. - 142p. - Anglų k.
 • Gluosnių daina: padavimai. - Boston: J.Kapočius, 1966. - 127p.
 • Apaštalų iškeliavimas. - Chicago: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1970. - 67p. - (Mažoji biblioteka).
 • Mūsų mažoji sesuo. - London: Nida, 1970. - 104p.
 • Vakaras sargo namely. - Chicago: Jonas Karvelis, 1976. - 167p.
 • Ir atlėkė volungė: eilių knyga. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1980. - 96p.
 • Vidurnaktis prie Šeimenos: novelės ir apsakymai. - Chicago: Ateities Literatūros Fondas, 1986. - 131p. - (Literatūros serija; nr. 33 ).
 • Pasakos. - Vilnius: Vyturys, 1989. - 143p.
 • Tavo veido šviesa: novelės, padavimai, romanas. - Vilnius: Vaga, 1989. - 493p.
 • Knygos ir žmonės: str. rinkinys. - Vilnius: Vaga, 1992. - 586p.
 • Valentina: romanas. - 4-as leid. - Vilnius: Vaga, 1992. - 124p.
 • Popiežiaus paukštė: rinktinės novelės / sudarė G.Viliūnas. - Vilnius: Baltos lankos, 1996. - 260p. - (Skaitinių serija; 9).