LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie autoriu
bibliografija
turinys
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Ieva Simonaitytė

AUKŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS

I.Simonaitytes rankrastis

    Vienas ryškiausių I.Simonaitytės kūrinių yra romanas "Aukštujų Šimonių likimas". Už jį I.Simonaitytė 1935m. laimėjo Lietuvos valstybinę literatūros premiją ir į lietuvių literatūrą iš karto atėjo kaip brandi rašytoja.
    "Aukštujų Šimonių likimas" - tai kronikinio pobūdžio veikalas, Šimonių šeimos vaizdais atskleidžiąs visos Mažosios Lietuvos tragišką likimą. Romano veiksmas apima platų laikotarpį - XVIIIa. pradžią - XIXa. pabaigą. Kūrinys sudarytas iš kelių savarankiškų fragmentų, kuriuos į vienumą jungia Šimonių šeimos likimas. Per šeimos likimą atsiskleidžia ir Mažosios Lietuvos likimas: lietuvių susidūrimas su germanizacijos politika, vokiečių pastangos išnaikinti lietuvybę, svetimos kultūros veržimasis į valstiečių gyvenimą.