Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Ieva Simonaitytė

WORKS

 • Raštai : 6t. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, [1956-1958].
 • Raštai: 7t. - Vilnius: Vaga, 1987-.
BOOKS
 • Aukštujų Šimonių likimas: Mažosios Lietuvos buities romanas. - Kaunas: Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, 1935. - 437p.
 • Auksztujų Szimonių likimas: Mažosios Lietuvos buities romanas. - Klaipėda: Santaros spaudos ir propagandos vadovybė, 1937. - 353p.
 • Aukštujas Šīmoņu liktenis: mazās Lietuvas dzīves romāns. - Rīgā, 1938. - 332p. - Latvių k.
 • Pavasarių audroj: Mažosios Lietuvos laisvės kovos. - Kaunas: Sakalas, 1938. - 228p.
 • Vilius Karalius: romanas. - Kaunas: Švietimo m-jos knygų leidimo komis., 1939.
 • Be tėvo: romanas. - Kaunas: LTSR Valst. l-kla, 1941. - 264p.
 • Aukštujų Šimonių likimas: Mažosios Lietuvos buities romanas. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, [1946] . - 246p.
 • Apysakos. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1948. - 54p.
 • Aukštujų Šimonių likimas: Mažosios Lietuvos buities romanas. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1948 . - 345p.
 • Aukštujų Šimonių likimas: Mažosios Lietuvos buities romanas. - Toronto: Baltija, 1952. - 437p.
 • Pavasarių audroj: Mažosios Lietuvos laisvės kovos. - Chicago: Terra, [1953]. - 228p.
 • Pikčiurnienė: apysaka. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953. - 314p.
 • Pikčiurnienė: apysaka. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955. - 313p.
 • Vilius Karalius: romanas: 2kn. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956.
 • Aukštujų Šimonių likimas . - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957 . - 406p.
 • O buvo taip: [autobiografinė apysaka]. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960. - 373p.
 • Vilis Karalis. - Ryga, 1961. - 559p. - Latvių k.
 • Vilius Karalius: 2kn. - Vilnius: Gospolitizdat, 1961. - Rusų k.
 • Dusmu pūce; Pikčurniene. - Ryga, 1962. - 347p. - Latvių k.
 • Ne ta pastogė: ("...O buvo taip" II dalis). - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962. - 408p.
 • Nebaigta knyga: ("...O buvo taip" III dalis). - Vilnius: Vaga, 1965. - 427p.
 • Aukštujų Šimonių likimas. - Vilnius: Vaga, 1966. - 330p.
 • Meilutis ir Gužiukas: [apsakymėlis]. - Vilnius: Vaga, 1967. - 16p.
 • Vilius Karalius: romanas. - Vilnius: Vaga, 1967. - 607p.
 • Gretimos istorijėlės: ("...O buvo taip"). - Vilnius: Vaga, 1968. - 131p.
 • Paskutinė kūnelio kelionė: romanas. - Vilnius: Vaga, 1971. - 273p.
 • Vilius Karalius: romanas. - Vilnius: Vaga, 1971. - 623p.
 • Aukštujų Šimonių likimas : romanas. - Vilnius: Vaga, 1973.
 • Pikčiurnienė: apysaka. - Vilnius: Vaga, 1975. - 306p.
 • Aukštujų Šimonių likimas: romanas. - Vilnius: Vaga, 1976. - 335p.
 • Meilutis ir Gužiukas. - Vilnius: Vaga, 1976. - 16p. - (Vyturiukas).
 • O buvo taip: [autobiografinės apysakos]. - Vilnius: Vaga, 1977. - 799p.
 • Šimoniste saatus. - Tallinn: Eesti raamat, 1977. - 253p. - Estų k.
 • Vilius Karalius: romanas. - Vilnius: Vaga, 1977. - 591p.
 • Pikčiurnienė: apysaka. - Vilnius: Vaga, 1980. - 240p.
 • Vilius Karalius: romanas. - Kaunas: Šviesa, 1982. - 508p.
 • Aukštujų Šimonių likimas: romanas. - Vilnius: Vaga, 1984. - 260p.
 • Sudba Šimonisov. - Vilnius: Vaga, 1985 . - 295p. - (Litovskaja proza). - Rusų k.
 • Aukštujų Šimonių likimas: romanas. - Kaunas: Šviesa, 1986. - 254p. - (Mokinio biblioteka).