LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie autoriu
bibliografija
turinys
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Antanas Miškinis

VARNOS PRIE PLENTO

A.Miskinio rankrastis

    "Varnos prie plento" - antrasis Antano Miškinio eilėraščių rinkinys, išleistas Nepriklausomoje Lietuvoje 1935m. Už jį poetui buvo paskirta "Sakalo" premija. Šiuo rinkiniu A.Miškinis pasirodė kaip pilnai subrendęs poetas. Asmeniniai motyvai čia persipina su visuomeniniais, juntama nusivylimo gaida, gyvenimo trapumo pajautimas. Pagrindinė šio rinkinio eilėraščių tema yra tėvynė - jos laimė ir kančia. Poetas nuoširdžiai susirūpinęs savo tautiečių vargais, gimtojo kaimo negerovėmis, todėl eilėraščiai skamba liūdnai, elegiškai ar kandžiai ironiškai. Poezijoje sumaniai įpinti tautosakos motyvai. Dėl A.Miškinio eilėraščių dainingo stiliaus daugumas eilėraščių virto dainomis.


Dėkojame p. Jolantai Garijonienei už galimybę skelbti Antano Miškinio eilėraščių rinkinį "Varnos prie plento".