Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Kazys Binkis

BOOKS

 • Eilėraščiai: poezijos bandymų sąsiuvinis. - Kaunas, 1920. - 51p.
 • Dainos: žmonių poezijos antologija. - Šiauliai: Kultūra, 1922. - 196p.
 • 100 pavasarių. Salem aleikum : [eilėraščiai]. - Kaunas : "Niola", 1923. - 48 p.
 • 100 pavasarių arba Pavasario linksmybės ir sielvartai ir kiti apdūmojimai šio metų laiko nuotaikai pritaikinti ir bent kiek naujoviškai parašyti per Kazimierą Binkį : [eilėraščiai]. - Kaunas : P. Stiklius, 1926. - 45 p.
 • Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos: eiliuotų feljetonų rinkinys. - Kaunas, 1928. - 126p.
 • Ir t.t… : [eiliuotų feljetonų rinkinys]. - Kaunas, 1931. - 126p. - Prieš antr. aut.: K.Alijošius.
 • Pradedam: 3v. vaidinimas iš jaunųjų ūkininkų gyvenimo. - Kaunas: Žemės ūkio rūmai, 1932. - 32p. - Prieš antr. aut.: K.Alijošius.
 • Atžalynas: 5 v. pjesė. - Kaunas: Spaudos fondas, 1938. - 179p.
 • Atžalynas: 5 pav. pjesė. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1945. - 156p.
 • Kriaučius Motiejus: [poemos]. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. - 256p.
 • Poezija. - Vilnius, Valst. grož. lit. l-kla, 1949. - 353p.
 • Lyrika. - Chicago, Ill.: "Terra", 1952. - 116p.
 • Rinktinė. - Vilnius, Valst. grož. lit. l-kla, 1955. - 368p.
 • Poezija. - Vilnius, Valst. grož. lit. l-kla, 1963. - 294p.
 • Generalinė repeticija: pjesės, straipsniai, pasisakymai. - Vilnius: Vaga, 1965. - 495p.
 • Salem Aleikum: [eilėraščiai]. - Chicago, Ill.: Pedagoginis lituanistikos inst. - 1970. - 23p.
 • Lyrika. - Vilnius: Vaga, 1972. - 126p.
 • Raštai: [2t.]. - Vilnius: Vaga, 1973.
 • Lyrika. - Vilnius: Vaga, 1983. - 104p.
 • Vasaris vėjas: eilėraščiai. - Vilnius: Vyturys, 1986. - 166p. - (Poezijos serija mokyklai).