Classic Lithuanian Literature Antology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Jonas Aistis

 • Eilėraščiai. - Kaunas: Pjūvis, 1932. - 112p.
 • Imago mortis: antroji lyrikos knyga. - Kaunas: Sakalo b-vė, 1934. - 47p.
 • Gyvenimo mintys. - Šiauliai, [b.m.]. - 52p.
 • Intymios giesmės: trečioji lyrikos knyga. - Kaunas: Sakalas, 1935. - 94p.
 • Dievai ir smūtkeliai: straipsniai apie literatūrą ir meną. - Kaunas, 1935. - 288p.
 • Užgesę Chimeros akys: 4-a lyrikos knyga. - Kaunas: Sakalas, 1937. - 63p.
 • Poezija: rinktinė. - Kaunas: Sakalas, 1940. - 378p.
 • Be tėvynės brangios. - Thompson: Marianapolio kolegija, 1942. - 60,[3]p.
 • Nemuno ilgesys: [eilėraščiai]. - Greene, Maine: Lietuvos pranciškonai, 1947. - 78p.
 • Pilnatis: parinktos eilės / red. B.Brazdžionis. - Schweinfurt: L. Vismantas, 1948. - 159p.
 • Sesuo buitis: poezija. - Putnam (Conn.): M. Juras, 1951. - 45, [2]p.
 • Apie laiką ir žmones: atsiminimai. - Chicago: Terra, [1954]. - 249, [2]p.
 • Kristaliniame karste: eilės. - Brooklyn: M.Juras, 1957. - 47p
 • Poezija. - Brooklyn: Romuva, 1961. - 420 p.
 • Milfordo gatvės elegijos: [publicistika] - London: Nida, 1968. - 200 p.
 • Raštai. - T.1: poezija. - Chicago: Ateities literatūros fondas, 1988. - 450p.
 • Katarsis: eilėraščiai / sudarė V.Kubilius. - Vilnius: Vaga, 1988. - 381p.
 • Daina graudyn ir įstabyn: eilėraščiai / sud. B.Bernatonytė. - Kaunas: Šviesa, 1991. - 223p. - ( Mokinio biblioteka).
 • Dievai ir smūtkeliai; Apie laiką ir žmones; Milfordo gatvės elegijos. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1991. - 478p.
 • Milfordo gatvės elegijos: eseistika; Dievai ir smūtkeliai: atsiminimai; Laikas ir žmonės: publicistika. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-ga, 1991. - 478p.