Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Bernardas Brazdžionis

BOOKS

 • Baltosios dienos : [eilėraščiai]. - Biržai, 1926. - 16 p.
 • Verkiantis vergas : poema. - Marijampolė, 1928. - 72 p.
 • Amžinas žydas : eilėraščiai. - Kaunas, 1931. - 127 p.
 • Mažųjų pasaulis: eilėraščiai vaikams / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Blaivybės d-ja, 1931. - 50p.
 • Krintančios žvaigždės : [eilėraščiai]. - Kaunas, 1933. - 78 p.
 • Drugeliai: eilėraščiai vaikams / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Sakalo b-vė, 1934. - 63p.
 • Kiškio kopūstai: eilėraščiai vaikams / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Sakalas, 1936. - 62p.
 • Ženklai ir stebuklai : [eilėraščiai]. - Kaunas: Sakalas, 1936. - 96p.
 • Algirdukas Pupuliukas ir Kazytė jo sesytė / žodžiai Vytės Nemunėlio. - Kaunas: Lietuvos vaikų d-ja, [1937]. - 23p.
 • Laiško kelionė / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Šv.Kazimiero d-ja, 1938. - 22p.
 • Vyrai ir pipirai: eilėraščiai / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Sakalas, 1938. - 76p.
 • Meškiukas rudnosiukas / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Sakalas, 1938. - 76p.
 • Kunigaikščių miestas: Keturios giesmės iš Vilniaus praeities. - Kaunas: Sakalas, [1939]. - 126 p.
 • Purienos: eilėraščiai mažiesiems / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Sakalas, 1939. - 64p.
 • Dėdė rudenėlis: eilėraščiai mažiesiems / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Kaunas: LTSR Valst. l-kla, 1941. - 62p.
 • Šaukiu aš tautą: piliakalnių balsai. - 1942. - 46p.
 • Gintaro kregždutė / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Kaunas: Valst. l-kla, 1943. - 62p.
 • Iš sudužusio laivo: 1940-1941 eilėraščiai. - Kaunas: Sakalas, 1943. - 79 p.
 • Per pasaulį keliauja žmogus: rinktinė poezija. - Kaunas: Sakalas, 1943. - 351p.
 • Per pasaulį keliauja žmogus: rinktinė poezija. - Kaunas: Sakalas, 1944. - 351p.
 • Svetimi kalnai. - Tübingen: Urbonas, 1945. - 190p.
 • Tėvų nameliai / Vytė Nemunėlis. - Haffkrug: Spaudos darbuotojų sambūris "Baltija", 1945.
 • Mažoji abėcėlė / Vytė Nemunėlis. - Vilnius; Tübingen: Patria, 1946. - 31p.
 • Šiaurės pašvaistė. - Würzburg: Vismantas, 1947. - 70p.
 • Tėvų nameliai / Vytė Nemunėlis. - Tübingen: Patria, 1947. - 35p.
 • Per pasaulį keliauja žmogus: rinktinė poezija. - Fellback: Lux, 1949. - 448p.
 • Pietų vėjelis / Vytė Nemunėlis. - Tübingen, [b.m.] - 24p. - (Jaunimo skaitymai).
 • Meškiukas rudnosiukas / Vytė Nemunėlis. - Brooklyn, 1951. - 22p.
 • Lietuvai Tėvynei / Vytė Nemunėlis. - Chicago: Tėviškėlė, 1952. - [16]p.
 • Didžioji kryžkelė. - Chicago: Terra, 1953. - 111p.
 • Vidudienio sodai. - Los Angeles: Lietuvių dienos, 1961. - 126p.
 • Meškiukas rudnosiukas / Vytė Nemunėlis. - Los Angeles, 1966. - 22p.
 • Poezijos pilnatis. - Los Angeles, Hollywood: Lietuvių dienos, 1970. - 592p.
 • Meškiukas rudnosiukas / Vytė Nemunėlis. - Vilnius: Vyturys, 1989. - 23p.
 • Po aukštaisiais skliautais. - Los Angeles: Lietuvių dienų leidykla, 1989. - 191p.
 • Poezijos pilnatis. - Vilnius: [Lietuvos kultūros fondas "Sietynas"], 1989. - 689p.
 • Per pasaulį keliauja žmogus: rinktinė poezija. - Vilnius, 1990. - 351p.
 • Šaukiu aš tautą: eilėraščiai. - Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991. - 126p.
 • Dėdė Rudenėlis: eilėraščiai mažiesiems / Vytė Nemunėlis. - Kaunas: Vaiga: Vada, 1992. - 62p.
 • Pavasario kelionė: lyrikos rinktinė jaunimui. - Vilnius: Raštija, 1992. - 79p.
 • Purienos: eilėraščiai mažiesiems / Vytė Nemunėlis. - Vilnius: ABO, 1992. - 64p.
 • Tarp žemės ir dangaus. - Kaunas: Šviesa, 1992. - 88p. - ( Mokinio biblioteka).
 • Tysiąc obrazow / przel. z lit. M.Stempkowska. - Kaunas: Šviesa, 1992. - 239p. - Lenkų k.
 • Naujametiniai eilėraščiai. - Kaunas: Atmintis, 1994. - [16]p.
 • Pavasario upeliai / Vytė Nemunėlis. - Vilnius: Džiugas, 1995. - 32p.
 • Tėvų nameliai brangūs / Vytė Nemunėlis. - Vilnius: Vyturys, 1995. - 132p.
 • Vilčių viltys: naujametiniai eilėraščiai. - Kaunas: Atmintis, 1995. - 18p.
 • Pažiūrėk į dangų: mūsų šventės ir kitos brangios Dievo dienos / Vytė Nemunėlis. - Marijampolė: Ardor, 1996. - 31p.
 • Šiapus ir anapus mūsų laiko. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 1997. - 147p.