Classic Lithuanian Literature Antology

about the text
About the Author
To the contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Mikalojus Daukša

Postilla

 • Postilla Catholicka: Tai esti izguldymas Ewangelijų kiekvienos nedelos ir szvętes per vissus metus / Per kuniga Mikloiv Davksza Kanoniką Mednikų- [Vilnius: Akademijos sp.], 1599. - 645 p. - M. Daukšos prakalba lenkų k.
 • Wyiątek z kazan žmudskich. - [Wilno], 1823. - 25 p. - M. Daukšos prakalba lenkų k. p.7-13.
 • [Wyiątek z kazan žmudskich]. - [1823?]. - 16 p. - M. Daukšos prakalba lenkų k. p.1-6.
 • "Postilla Catholicka" Jakuba Vujka, 1599-1899 / v litovskom perevode Nikolaja Daukši; perepečatannom pod nabliudenijem F.Fortunatova E.Volterom. - Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1904-1927. - 3kn. - Tekstas lietuvių k.
 • Daukšos Postilė : fotografuotinis leidimas. - Kaunas : Lietuvos un-tas, 1926. - 658 p.
The Preface Unto Benevolent Reader

 • [Simonaitis M.?] Puskunigis P. iš kun. M.Daukšos pamokslų // Varpas, 1900, Nr7, p.77-78; Nr8, p.91.
 • [Daukšos "Postilės" prakalba] // E.Volteris Lietuviška chrestomatija. - St.Peterburg, 1901, [I sąs.], p.27-30. - Lenkų k.
 • [Daukšos "Postilės" prakalba] // S.Čiurlionienė (Kymantaitė) Lietuvių literatūros istorijos konspekto chrestomatija. - Voronežas, 1918, p.6-9. - Lenkų k.
 • [Daukšos "Postilės" prakalba] // M.Biržiška Rinktiniai mūsų senovės raštai. - Kaunas, 1927, p.28-30.
 • Daukšos "Postilės" prakalba / vertė J. Balčikonis // Mokslo dienos, 1939, Nr 3, p.130-133.
 • Daukšos "Postilės" prakalba / vertė J. Balčikonis // Lietuvos TSR istorijos šaltiniai. - T.1. - Vilnius, 1955, p.245.
 • Prakalba į malonųjį skaitytoją // Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija / Red. K. Korsakas, J. Lebedys. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1957, p.62-68.
 • Prakalba: jo [M.Daukšos] mirties 350 metų sukakčiai paminėti. - Chicago: Ped. lituanistikos institutas, 1963. - 23p.
 • [Daukšos "Postilės" prakalba] //A.Gaigalaitė, E.Griškūnaitė, J.Jurginis Lietuvos TSR istorija. - Kaunas: Šviesa, 1964.
 • Prakalba į malonųjį skaitytoją // R. Koženiauskienė XVI - XVIII amžiaus prakalbos ir dedikacijos. - Vilnius : Mokslas, 1990, p. 145 - 148.
 • Postilės prakalbos / sudaryt. A.Piročkinas. - Vilnius: Mintis, 1990. - 46p.: faks. - Tekstas t.p. lotynų, lenkų k.