Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Balys Sruoga

WORKS

 • Raštai: [6t.]. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.
 • Raštai: [17t.]. - Vilnius: Alma Littera, 1996 -
BOOKS
 • Deivė iš ežero: Svanetų žemės legenda. - Vilnius: Švyturys, 1919. - 31p.
 • Saulė ir smiltys: aidijos, giesmės, poemos. - Vilnius: Žaibas, 1920. - 156p.
 • Dievų takais. - Klaipėda: Rytas, 1923. - 167p.
 • Milžino paunksmė: trilogiška istorijos kronika. - Kaunas: Tulpė, 1932. - 176p.
 • Radvila Perkūnas: muzikalinė pjesė. - Kaunas: Jaunoji karta, 1935. - 138p.
 • Baisioji naktis: drama. - Kaunas: Sakalas, 1935. - 217p.
 • Aitvaras teisėjas: [pjesė]. - Kaunas: Sakalas, 1935. - 132p.
 • Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus: kaip Jonis Mažrimukas 1812 metais iš Viekšnių Kaunan nusikraustė ir Napoleoną regėjo ir kas iš to išėjo. - Kaunas: Sakalas, 1937. - 206p.
 • Giesmė apie Gediminą. - - Kaunas: Sakalas, 1938. - 64p.
 • Algirdas Izborske: (Vytis ir kryžius): [pjesė]. - Kaunas: Šaulių sąjunga, 1938. - 48p.
 • Apyaušrio dalia: [drama]. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1945. - 246p.
 • Kazimieras Sapiega: 4v., 9pav. istoriška kronika. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. - 259p.
 • Giesmė apie Gediminą: Gražiajam jaunimėliui. - Chicago, 1952. - 30p.
 • Milžino paunksmė: trilogiška istorijos kronika. - Chicago, 1954. - 173p.
 • Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus. - Chicago, 1955. - 205p.
 • Dievų miškas. - Chicago, 1957. - 482p.
 • Rinktinė: [eilėraščiai ir drama]. - Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958. - 224p. - (Mokinio biblioteka).
 • Dievų miškas. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1960. - 540p.
 • Bangų viršūnės. - Vilnius: Vaga, 1966. - 404p.
 • Kazimieras Sapiega: 4-ių v. 9-ių pav. ist. kronika. - Chicago, [1966?]. - 257, XIp.
 • Radvila Perkūnas: pjesė. - Chicago, 1970. - 129[3]p.
 • Dievų miškas. - Vilnius: Vaga, 1971.
 • Dievų miškas. - Vilnius: Vaga, 1976.
 • Dievų miškas. - Kaunas: Šviesa, 1979. - 334p. - (Mokinio biblioteka).
 • Į mėlynus tolius: poezijos rinktinė. - Vilnius: Vaga, 1981. - 334p.
 • Giesmė apie Gediminą: Gražiajam jaunimėliui. - Chicago, 1982. - 61p.
 • Dievų miškas: atsiminimai. - Vilnius: Vaga, 1985. - 252p.
 • Aitvaras teisėjas: pjesė ir poemos. - Vilnius: Vyturys, 1987. - 141p.
 • Dievų miškas: atsiminimai. - Kaunas: Šviesa, 1989. - 319p.
 • Giesmė apie Gediminą. - Vilnius: Vyturys, 1993. - 316p. - (Sakalėlis).
 • Milžino paunksmė: trilogiška istorijos kronika: trys veiksmai, devyni paveikslai. - Vilnius: Baltos lankos, 1995. - 158p. - (Skaitinių serija; 2).
BOOKS IN OTHER LANGUAGES
 • Na rozdrož: odezwa litwina do polaków. - Wilno, 1940. - 48p. - Lenkų k.
 • Les bogov. - Vilnius: Gospolitizdat, 1958. - 499p. - Rusų k.
 • Les bogov. - Vilnius: Vaga, 1964. - 372p. - Rusų k.
 • Las bogów. - [Gdynia]: Wydawn. Morskie, 1965. - 272p. - Lenkų k.
 • La forest des dieux. - Moscou: Editions du Progres, 1967. - 362p. - Prancūzų k.
 • Dievu mežs. - Ryga: Liesma, 1968. - 376p. - Latvių k.
 • V teni ispolina: dramy. - Vilnius: Vaga, 1968. - 617p. - Rusų k.
 • Les bogov. - Vilnius: Vaga, 1974. - 392p. - Rusų k.
 • Jumalate mets. - Tallinn: Eesti raamat, 1976. - 303p. - Estų k.
 • Forest of the Gods: memoirs. - Vilnius: Vaga, 1996. - 339p. - Anglų k.