Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Vincas Krėvė

WORKS

 • V. Krėvės raštai: 10t. - Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1921-1930. - 10 t.
 • Raštai: 6t. - Boston, 1956 - 1961.
 • Rinktiniai raštai: 3t. - Vilnius: Vaga , 1982 .
BOOKS
 • Gilšė: dzūkų legenda; Bobulės vargai: apsakymas. - Vilnius, 1909.
 • Šarūnas, Dainavos kunigaikštis: senųjų dienų gyvenimo pasaka. - Vilnius, 1911.
 • Milžinkapis: Dainavos šalies padavimas. - Vilnius, 1912.
 • Užkeikta merga: Dainavos šalies padavimas. - Vilnius, 1912.
 • Dainavos šalies senų žmonių padavimai. - Vilnius, 1912.
 • Užburtas kalnas: Dainavos šalies padavimas. - Vilnius, 1913.
 • Patjekabuddha: Šventųjų Gango vilnių pasaka. - Vilnius, 1913.
 • Dainavos šalies senų žmonių padavimai. - Kaunas - Vilnius, 1921.
 • Skirgailo: drama iz žizni Litvy XIV veka. - Vilna: Aurora, 1922. - 105p. - Rusų k.
 • Žentas: drama. - Kaunas, 1922.
 • Dainavos krašto liaudies dainos prof. V.Krėvės-Mickevičiaus surinktos. - Kaunas, 1924.
 • Indoeuropiečių protėvynė. - Kaunas, 1927. - 146p. - Humanitarinių mokslų fakulteto leidinys.
 • Aitvaras liaudies padavimuose. - Kaunas: Hum. mok. fakultetas, 1933. - 156p.
 • Milžinkapis; Užkeikta merga. - Kaunas: Sp. fondas, 1933. - 59p.
 • Sena pasaka apie narsųjį kunigaikštį Margirį Punios valdovą. - Kaunas: Spaudos fondas, 1933. - 92 p.
 • Sparnuočiai liaudies padavimuose. - Kaunas, 1933.
 • Dzūkų poringės. - Kaunas: Humanitarinių mokslų fak. leid., 1934. - 189p.
 • Patarlės ir priežodžiai: 3t. - Kaunas, 1934-1937.
 • Mindaugo mirtis: drama. - Kaunas, 1935.
 • Mūsų tautosaka ir gyvenimas. - Kaunas, 1935.
 • Skirgaila. - Kaunas, 1938.
 • Raganius: prieškarinių laikų sodžiaus gyvenimo šešėliai: apysaka. - Kaunas, 1939.
 • Šiaudinėj pastogėj: apysakos. - [Kaunas]: Sakalas, 1940. - 316 p.
 • Žentas: drama. - Kaunas, 1941.
 • Sena pasaka apie narsųjį kunigaikštį Margirį, Punios valdovą. - Maskva, 1942.
 • Miglose: iš priešbolševikinių laikų reportažas: romanas. - Kaunas, 1944.
 • Dainavos šalies senų žmonių padavimai. - Schweinfut: Tėviškė, 1948. - 221p.
 • Raganius: prieškarinių laikų sodžiaus gyvenimo šešėliai. - Augsburg, 1948. - 192p.
 • Šiaudinėj pastogėj: apysakos. - Augsburg: Suduva, 1948. - 315p.
 • Dangaus ir žemės sūnūs; Žemės vingiais. - Augsburg: Sūduva, 1949. - 206p.
 • Rytų pasakos. - Chicago: Terra, 1954. - 216p.
 • Apsakymai ir padavimai. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955. - 278p.
 • Žentas. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956. - 171p.
 • Dainavos šalies senų žmonių padavimai. - [Vilnius]: Valstybinė grožinės literatūros l-kla, 1957. - 252p.
 • Raganius: prieškarinių laikų sodžiaus gyvenimo šešėliai. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958. - 278p.
 • Vincas Krėvė: [rinktinė]. - Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1958. - 184p. - (Mokinio biblioteka).
 • Šiaudinėj pastogėj: [apsakymai]. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1964. - 237p.
 • Likimo žaismas: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1965. - 270p.
 • The Temptation: [Pagunda: apysaka] / [vertė] R.Sealey. - New York. - Anglų k.
 • Bedievis. - Vilnius: Vaga, 1966. - 47p.
 • Šarūnas Dainavos kunigaikštis; Senujų dienų gyvenimo pasaka. - Vilnius: Vaga, 1966. - 479p.
 • Skirgaila; Mindaugo mirtis: [istorinės dramos]. - Vilnius: Vaga, 1967. - 215p.
 • Bobulės vargai: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1968. - 167p.
 • Raganius; Žentas: apysakos. - Vilnius: Vaga, 1968. - 317p.
 • Aitvaras: [padavimai]. - Vilnius: Vaga, 1970. - 68p.
 • Daina apie arą; Užkeikta merga. - Chicago, 1970.
 • Dainavos šalies senų žmonių padavimai. - Vilnius: Vaga, 1970. - 217p.
 • Predanija Dainavskoj stariny / [vertė A.Rolnik]. - Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1973. - 253p. - Rusų k.
 • Skerdžius: apsakymai. - Vilnius: Vaga, 1974. - 437p.
 • Bobulės vargai: [rinktinė]. - Vilnius: Vaga, 1977. - 195p.
 • Skirgaila: 4 dalių istorijos drama iš senovės lietuvių gyvenimo. - Kaunas: Šviesa, 1978. - 110p. - (Mokinio biblioteka).
 • Raganius: prieškarinių laikų sodžiaus gyvenimo šešėliai: apysaka. - Vilnius: Vaga, 1982. - 167p.
 • Skirgaila: 4 d. istorijos drama iš senovės lietuvių gyvenimo. - Kaunas: Šviesa, 1983. - 118p. - ( Mokinio biblioteka)
 • Dainavos šalies senų žmonių padavimai. - Kaunas: Šviesa, 1985. - 165p. - (Mokinio biblioteka).
 • Dangaus ir žemės sūnūs. - Vilnius: Vaga, 1987. - 740p.
 • Dangus aukštai, ant žemės kietai: [patarlės ir priežodžiai] / sp. parengė L.Nekrošienė.- Vilnius, 1991.
 • Dainavos šalies senų žmonių padavimai. - Vilnius: Vyturys, 1992. - 174p.
 • Bolševikų invazija ir liaudies vyriausybė: [atsiminimai] / sp. parengė A.Zalatorius. - Vilnius: Mintis, 1992. - 130p.
 • Miglose: iš priešbolševikinių laikų reportažas. - Vilnius: Mintis, 1993. - 329p.
 • Skirgaila: keturių dalių istorijos drama iš senovės lietuvių gyvenimo. - Vilnius: Baltos lankos, 1995. - 145p. - (Skaitinių serija; 3).
 • Šiaudinėj pastogėj: apsakymai. - Vilnius: Baltos lankos, 1998. - 207p. - (Skaitinių serija; 25).
 • Raganius: prieškarinių laikų sodžiaus gyvenimo šešėliai. - Vilnius: Baltos lankos, 1999. - 164p. - (Skaitinių serija; 26).