Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Juozas Tumas-Vaižgantas

WORKS

 • Vaižganto raštai: 19 t.. - Kaunas; Vilnius: Švyturys, 1922-1938.
 • [Raštai: 3t.]. - Kassel-Mattenberg, 1948.
 • Rinktiniai raštai: 2t. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957.
 • Raštai: [ t.]. - Vilnius, 1994- . - Tomų leidyklos skirtingos.
BOOKS
 • Vaizdeliai. - Tilžė, 1902. - 60p.
 • Scėniškieji vaizdeljai. - Peterburgas, 1906. - 98p.
 • Šis tas: trys Vaižganto apysakėlės. - Shenandoah, 1906. - 18p.
 • Vaizdeliai. - Tilžė, 1908. - 60p.
 • Ten gera, kur mūsų nėra, arba neapleiskime Tėvynės!: (pasakojimai, kaip mūsų išeiviams sekasi Amerikoje). - Kaunas, 1912. - 224p.
 • Scenos vaizdai: monologai ir dialogai. - Ryga, 1913. - 116p.
 • Karo vaizdai; Rimai ir nerimai. - Ryga, 1915. - 136p.
 • Alegorijų vaizdai. - Petrapilis, 1916. - 136p.
 • Lietuvos "žodis": šių dienų apsakymėlis. - Petrapilis, 1916. - 64p.
 • Vanduo ir oras. - Petrapilis, 1917. - 31p.
 • Pragiedruliai: [2kn]. - Vilnius: Švyturys, 1918-1920.
 • Aplink Baltiją: kas jau yra pajūryje ir kas dar norėtų ten būti. - Vilnius: Švyturys, 1919. - 95p.
 • Tiesiant kelią Lietuvos nepriklausomybei, 1916-1917 m. - Vilnius, 1919. - 40p.
 • Jaunam veikėjui: 20 feljetonų. - Kaunas, 1925. - 151p.
 • Kanauninkas Petras Legeckas ir jo gyvenimo nuotykiai. - Marijampolė, 1930. - 43p.
 • Pragieduliai: vaizdai kovos dėl kultūros: 4t. - Kaunas, 1942 - 1944.
 • Dėdės ir dėdienės. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1945. - 124p.
 • Vaizdai. - [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. - 582p.
 • Pragiedruliai: 3t. - Kassel-Mattenberg: Aistia, 1948.
 • Dėdės ir dėdienės. - Kassel-Mattenberg: Aistia, 1949. - 175p.
 • [Rinktinė] . - Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1956. - (Mokinio biblioteka).
 • Dėdės ir dėdienės. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963. - 99p.
 • Dėdės ir dėdienės. - Kaunas: Šviesa, 1967. - 95p.- (Mokinio biblioteka).
 • Diadi i tetki. - Vilnius: Vaga, 1968 . - 100p.
 • Rimai ir Nerimai. - Chicago, 1969. - 55p.
 • Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros: 2 d.. - Vilnius: Vaga , 1969.
 • Valiulio pasaka: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1969. - 240p.
 • Tiesiant kelią Lietuvos nepriklausomybei, 1916-1917 m. - Chicago: Ped. Lituanistikos inst., 1969. - 40p.
 • Mikutis gamtininkas. - Vilnius: Vaga, 1972. - 111p.
 • Dėdės ir dėdienės; Nebylys; Rimai ir Nerimai: apysakos. - Vilnius: Vaga, 1974. - 236p.
 • Dėdės ir dėdienės: apysaka. - Kaunas: Šviesa, 1978. - 95p. - (Mokinio biblioteka).
 • Valiulio pasaka: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1978. - 288p.
 • Rimai ir Nerimai: apysakos ir apsakymai. - Vilnius: Vaga, 1979. - 421p.
 • Napalys darbus dirba. - Vilnius: Vaga, 1983. - 31p.
 • Apysakos, apsakymai, vaizdai. - Kaunas: Šviesa, 1984. - 368p.
 • Onud ja tadid. - Tallin: Eesti raamat, 1985. - 256p. - Estų k.
 • Nemoi: povesti. - Vilnius: Vaga, 1988 . - 350p. - (Litovskaja proza). - Rusų k.
 • Pragiedruliai: vaizdai kovos dėl kultūros. - Vilnius: Vaga, 1989. - 652p.
 • Nebylys. - Vilnius: Vaga, 1995. - 124p.
 • Mikutis gamtininkas. - Kaunas: Spindulys, 1997. - 136p.
 • Laiškai Klimams. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos inst., 1998. - 453p.
 • Dėdės ir dėdienės; Nebylys. - Vilnius: Baltos lankos, 1998. - 189p. - (Skaitinių serija; 23).