Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Ignas Šeinius
BOOKS

 • Kuprelis: apysaka. - Brooklyn: "Vienybė lietuvninkų", 1913. - 258p.
 • Bangos siaučia: apysaka. - Vilnius: V.Rinkevičius, 1914. - 212p.
 • Nakties žiburiai: smulkioji proza. - Vilnius: V.Rinkevičius, 1914. - 270p.
 • Vasaros vaišės. - Vilnius: V.Rinkevičius, 1914. - 140p.
 • Mėnesiena: apysaka. - 1915.
 • Litausk kultur. - Stockholm, 1917. - 86p. - Švedų k.
 • Natt och sol. - 1918. - Švedų k.
 • Kuprelis: vienos pavasario dienos pasaka. - 2-as patais. leid. - Kaunas: "Sakalo" b-vė, 1932. - 214p.
 • Siegfried Immerselbe atsijaunina. - Kaunas: Sakalas, 1934. - 327p.
 • Aš dar kartą grįžtu. - Kaunas: Sakalas, 1937. - 304p.
 • Diplomatai: komedija. - Kaunas: Sakalas, 1937. - 150p.
 • Kas tu esi, lietuvi? - Kaunas: Sakalas, 1938. - 265p.
 • Tėviškės padangėje. - Kaunas: Sakalas, 1938.
 • Den röda floden stiger / Ignas J.-Scheynius.- Stockholm, 1941. - 298p. - Švedų k.
 • Den röda resan. - 1943. - Švedų k.
 • I väntan pä undret. - 1943. - Švedų k.
 • Kuprelis: vienos pavasario dienos pasaka. - Memmingen: Tremtis, 1951. - 162p.
 • Raudonasis tvanas. - New York, 1953. - 327p.
 • Den röda floden svämar över. - 1954. - Švedų k.
 • Vyskupas ir velnias: apysakos. - Los Angeles: Lietuvių dienos, 1959. - 230p.
 • Lithuanian quartet. - New York, 1963. - Anglų k.
 • Rejuvenation of Siegfried Immerselbe. - New York: Maryland books, 1965. - 247p. - Anglų k.
 • Vasaros vaišės; Kuprelis: [apysaka ir romanas]. - Vilnius: Vaga, 1970. - 302p.
 • Rinktiniai raštai. - Vilnius: Vaga,1989.
  [T.]1: Romanas, apysakos, novelės. - 655p.
  [T.]2: Romanas, novelės, komedija. - 469p.
 • Raudonasis tvanas: memuarinė proza. - Vilnius: Vaga, 1990. - 236p.
 • Kuprelis; Vasaros vaišės: romanas ir apysaka. - Kaunas: Šviesa, 1991. - 238p. - (Mokinio biblioteka).
 • Kuprelis: vienos pavasario dienos pasaka. - Vilnius: Baltos lankos, 1996. - 127p. - (Skaitinių serija, 6).
 • Czerwony potop. - Warszawa, 1998. - 289p. - Lenkų k.