LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
apie autoriu
turinys
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Šatrijos Ragana

 • Bicziu kningelė. - Tilžė: J.Schoenkės sp., 1899. - 84p.
 • Viktutė. - Shenandoah, 1903. - 90p.
 • Bicziu kningelė. - Tilžė: J.Schoenkės sp., 1905. - 84p.
 • Vincas Stonis. - Vilnius, 1906. - 143p.
 • Dėl tėvynės. - Kaunas, 1907. - 35p.
 • Istorijos pasakos. - Seinai: Laukaičio ir B-vės sp., 1907. - 54p.
 • Iš daktaro pasakojimų; Rudens diena; Sulaukė. - Shenandoah: Žvaigždė, 1907. - 69p.
 • Adomienė : gyvenimo piešinėlis. - Vilnius: M.Kuktos sp., 1908 . - 24p.
 • Į šviesą. - Vilnius, 1908. - 50p.
 • Lietuvos senovės istorijos pasakos. - Vilnius: M.Šlapelienės knygynas, 1920. - 91p.
 • Pančiai: [pjesės] / M. Pečkauskaitė. - Kaunas, 1920. - 45p.
 • Lietuvos bitininkas. - Kaunas, 1922. - 88p.
 • Raštai: 6t. - Kaunas: b.l., 1928.
 • Motina - auklėtoja. - [Ukmergė]: Žinija, [1936]. - 203p.
 • Viktutė : novelė. - [Kaunas]: Lietuvos valst. l-kla, 1941 . - 112p.
 • Sename dvare: apysaka. - Kaunas: Sakalas, 1944. - 176p.
 • Į šviesą: apsakymas. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946. - 42p.
 • Mergaitės kelias / Marija Pečkauskaitė. - Kircheim, 1948. - 99p.
 • Sename dvare: apysaka. - Toronto: Baltija, 1951 . - 176p.
 • Viktutė: apysaka. - London: Nida, 1964 . - 143p.
 • Raštai: 2t. - Vilnius: Vaga, 1969. - 2 t.
 • Mėlynoji mergelė. - Chicago: Pedagoginis lituanistikos institutas, 1970. - 29p. - (Mažoji biblioteka).
 • Irkina tragedija: rasskazy i povest / [vertė] D.Epšteinaitė. - Vilnius: Vaga, 1972. - 239p. - Rusų k.
 • Į šviesą: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1974. - 191p.
 • Irkos tragedija. - Vilnius: Vaga, 1977. - 43p.
 • Iš daktaro pasakojimų: apsakymai. - Vilnius: Vaga, 1980. - 96p.
 • Laiškai / parengė Janina Žėkaitė. - Vilnius: Vaga, 1986. - 510p.
 • Lietuvos senovės istorijos pasakos. - Vilnius: Matrica, 1991. - 63p.
 • Lietuvos senovės istorijos pasakos. - Vilnius: Vyturys, 1992. - 14p.
 • Mergaitės kelias: pedagoginiai etiudai. - Vilnius: Techlab, 1992. - 107p.
 • Rimties valandėlė: Knygelė jaunoms mergaitėms. - Vilnius: Katalikų pasaulis, 1994. - 174p.
 • Sename dvare: apysaka. - Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 1995. - 219p.
 • Jau vakaruose užgeso saulėlydžiai. - Kaunas: Šviesa, 1996. - 237p.
 • Sename dvare: apsakymai, apysakos. - Vilnius: Vaga, 1997. - 517p.
 • Motina - auklėtoja / Marija Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana). - Vilnius: Presvika, 1998. - 156p.