Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Jonas Biliūnas

WORKS

 • [Raštai, T.]1: Beletristika. - Kaunas: "Spaudos fondas", 1937. - 311p. - (Lietuvių klasikai).
 • Raštai. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. - 314p.
 • Raštai. - T.1-2. - Vilnius: Valst. grož. lit. 1-kla, 1954-1955.
  T. 1: [Apsakymai, eilėraščiai, literatūros kritika]. - 1954. - 351p.
  T. 2: [Publicistika, laiškai]. - 1955. - 585p.
 • Raštai: [3t.] - Vilnius, Vaga, 1980-1981.
  T.1: Proza ir poezija. - 1980. - 264p.
  T. 2: Kritika ir publicistika - 1980. - 315p.
  T.3: Laiškai. - 1981. - 473p.
BOOKS

 • Aukos karės dievui / parašė Jonas Gražys. - Chicago, Ill.: Lietuva, 1902. - 40p.
 • Apsireiškimai iš žemės gyvenimo / parašė J.Barzdyla. - Tilžė, 1902. - 44p.
 • Įvairūs apsakymėliai. - Tilžė: O.Mauderodės sp., 1906. - 64 p. - Prieš antr. aut: J. B-no.
 • Piestupys. Joniukas / Parašė J. B-nas. - Vilnius: J.Zavadskio sp., 1906. - 16p.
 • Lazda. Ubagas. Svečiai. Brisiaus galas / Parašė J. B-nas. - Vilnius: J. Zavadskio sp., 1906. - 31 p.
 • Liūdna pasaka. - Vilnius, 1908 [1907]. - 32 p. - Prieš antr. aut.: J. B-nas.
 • Paveikslai, apysakos ir eilės. - Tilžė: J.Biliūnienė, 1913. - 144p.-Virš. antr.: "Jono Biliūno raštai".
 • Liūdna pasaka. - Kaunas, 1937. - 73 p. : iliustr. - (XXVII knygos mėgėjai).
 • Parinkti raštai mokykloms. - Kaunas: "Spaudos fondas", 1937. - 127p.
 • Rinktiniai raštai. - Gunzenhausen, 1946. - 158p.
 • Kliudžiau: [apsakymai]. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946. - 73p.
 • Nemunu: [Apsakymai] . - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. - 98p.
 • Rinktiniai apsakymai. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951. - 99p. - (Mokinio biblioteka).
 • [Rinkinys]. - Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1956. - 69p. - (Mokinio biblioteka).
 • Lazda: [apsakymai]. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959. - 334p.
 • Liūdna pasaka. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1963. - 50 p.
 • Laimės žiburys: apsakymas. - Vilnius: Vaga, 1965. - 20p.
 • Žvaigždė: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1965. - 70p.
 • Apsakymai. - Kaunas: Šviesa, 1967. - 81p.
 • Liūdna pasaka: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1973. - 279 p.
 • Laimės žiburys: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1975. - 79p.
 • Apsakymai. - Vilnius: Vaga, 1984. - 79p.
 • Liūdna pasaka: apsakymai ir apysaka. - Kaunas: Šviesa, 1986. - 160p.
 • Liūdna pasaka: kūrybos rinktinė. - Vilnius: Baltos lankos, 1995. - 132p. - (Skaitinių serija, 1).
BOOKS IN OTHER LANGUAGES
 • Pervaja stačka: [apsakymai / vertė O.Juodelienė]. - Vilnius: Gospolitizdat, 1952. - 85p. - Rusų k.
 • Opowiadania : [apsakymai / vertė A.Zakaras]. - Wilnius: Panstw. Wyd-wo. lit. Pieknej, 1953. - 165 p. - Lenkų k.
 • Smutna opowieść i inne opowiadania: [apsakymai / vertė A.Lau-Gniadovska]. - Warszawa: Czytelnik, 1956. - 151p. - Lenkų k.
 • [Pirmutinis streikas: apsakymai / vertė M.Chodijeva]. - Stalinabadas, 1957. - 99p. - Tadžikų k.
 • Svetoč ščastja: [apysakos ir apsakymai / vertė B.Zalesskaja, O.Juodelienė]. - Vilnius: Vaga, 1964. - 207p. - Rusų k.
 • Laimes guntina: [apsakymai / vertė H.Galinis]. - Ryga: Liesma, 1973. - 192p. - Latvių k.
 • Rasskazy / Ionas Bilunas. - Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1979. - 256p.
 • Rasskazy / Ionas Bilunas. - Vilnius: Vyturys, 1988. - 134p.
 • Opowiadania: [apsakymai / vertė] J.Bębnowska. - Kaunas: Šviesa, 1990. - 96p. - Lenkų k.
 • Mi trafis / [vertė] T.Lukoševičius. - Panevėžys: Jūsų, 1994. - 166p. - (Panevėžys-a Bibl. De esperanto, 7). - Esperanto k.