LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
bibliografija
contents
m_PDF_a.jpg - 1424 Bytes
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Lazdynų Pelėda

MOTULĖ PAVILIOJO

    Plati tema Lazdynų Pelėdos kūryboje - nelaimingų vaikų gyvenimas. Vienas iš ryškiausių šios temos kūrinių - apsakymas "Motulė paviliojo". Apsakymas yra vienas iš meniškiausių Lazdynų Pelėdos kūrinių, kuriame nepaprastai įspūdingai atskleisti buožių skriaudžiamų našlaičių vaikų pergyvenimai. Šiame apsakyme autorė vykusiai perteikia vaikišką naivumą, motinos pasiilgimą, įtikinamai atskleidžia žalojantį aplinkos poveikį vaiko sielai. Kūrinys kupinas gilios užuojautos skriaudžiamiems ir nelaiku žūstantiems vaikams ir neapykantos našlaičių engėjams.