Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
m_PDF_a.jpg - 1424 Bytes
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Lazdynų Pelėda

WORKS

 • Raštai. - [T.1]. - Vilnius: Strazdas ir Vėgėlė, 1914. - 390p.
 • Lazdynų Pelėdos Raštai: [4t.] / Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės. - Kaunas - Vilnius: Švyturys, 1921 - 1922.
 • Rinktiniai raštai. - [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, 1950. - 540p.
 • Raštai: [7t.]. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1954-1955.
BOOKS
 • Klajunas. - [Bitėnai: Kudirkos iždas], 1902. - 62p.
 • Pavasario rytmetį; Davatka; Burtininkė. - Vilnius: Šviesa, 1905. - 23 p.
 • Matulė paviliojo; Stebuklingoji tošelė; Poilsis; Naujas viršaitis; Ir pražuvo kaip sapnas. - Vilnius: M.Kuktos sp., 1908. - 262p.
 • Klaida: apysaka. - Vilnius, 1909. - 520p.
 • Radybos: apysaka. - Kaunas: Sakalas, 1930. - 163p. - Prieš antr. aut.: Marija Lastauskienė - Lazdynų Pelėda.
 • Gyvenimo perlai: apsakymėliai jaunimui. - Kaunas: Sakalas, 1934. - 116p. - Prieš antr. aut.: Marija Lastauskienė.
 • Iki mirties: romanas. - Kaunas, 1939. - 354p. - Prieš antr. aut.: Marija Lastauskienė.
 • Klaida: apysaka. - Kaunas: Sakalas, 1939. - 387p. - Prieš antr. aut.: Lazdynų Pelėda- Sofija Pšibiliauskienė.
 • Ir pražuvo kaip sapnas: apysakos. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. - 308p.
 • Pirmojo tarnystė: apysakos. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1947. - 286p.
 • Motulė paviliojo. - Brooklyn: Gabija, 1951. - 43p.
 • Motulė paviliojo. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951. - 38p.
 • Pamotė: [apsakymas]. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961. - 16p.
 • Motulė paviliojo. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961. - 50p.
 • Stebuklingoji tošelė: [apsakymai]. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1961. - 372p.
 • Klajūnas: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1967. - 318p.
 • Stebuklingoji tošelė: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1972. - 243p.
 • Šiaurės sostinėje: apysaka / [Marija Lastauskienė]. - Vilnius: Vaga, 1972. - 213p.
 • Klajūnas: apysakos ir apsakymai. - Vilnius: Vaga, 1977. - 240p.
 • Stebuklingoji tošelė: apsakymai. - Vilnius: Vaga, 1982. - 229p.
 • Ir pražuvo kaip sapnas: apysaka ir apsakymai. - Kaunas: Šviesa, 1990. - 302p.
 • Blūdas, arba, Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos mete: romanas; Klaida: romanas / J.Lindė-Dobilas, Lazdynų Pelėda. - Vilnius: Vaga, 1990. - 597p. - (Aukštupiai. Lietuvių romanas).
 • Klajūnas. - Vilnius: Vaga, 1990. - 100p.
 • Iki mirties: romanas / M.Lastauskienė. - Kaunas: Spindulys, 1995. - 222p.
 • Šviesuliai ir šešėliai; Praeities šmėklos: romanai / Lazdynų Pelėda (Marija Lastauskienė). - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1996. - 396p.