Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Žemaitė

WORKS

 • Raštai: [8t.]. - Vilnius: J. ir P. Leonų leidymas. - 1913-1914.
 • Raštai: [4t]. - Marijampolė: A. Bulota, 1924 - 1929.
 • Rinktiniai raštai. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946. - 555p.
 • Raštai: [4t.]. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1948.
 • Raštai: 6t.. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956-1957.
 • Raštai: 6t. - Vilnius: Žara, 1995. - .
BOOKS
 • Paveikslai: [3d.]. - Tilžė: Varpas, 1899 - 1901.
 • Valsčiaus sudas: komedija. - Tilžė, 1900. - 19p.
 • Atminimai. - Tilžė: Naujienų redakcija , 1902. - 23p.
 • "Ne gadoj" arba baisus sapnas. - Tilžė, 1902. - 18p.
 • Velnias spąstuose: dramatiškas paveikslėlis iš trijų veiksmų / parašė Dvi Moterys. - [Tilžė: J. Šenkės sp., 1902]. - 38p.
 • Kunigo naudą velniai gaudo. - Tilžė, 1903. - 23p.
 • Lietuvių ašaros: trįs vaizdeliai iš Lietuvos gyvenimo. - Tilžė: Spausd. pas J.Schoenke, 1903. - 23p.
 • Prie dvaro. - [Tilžė, 1903]. - 47p.
 • Sodžiaus vaizdeliai: apysakaitės iš sodiečių gyvenimo. - Tlžė, 1903. - 24p.
 • Litvomanai: drama 4-iuose veikimuose/ parašė Dvi Moteri. - Tilžė, 1905.
 • Mobilizacijos pasekmės: vaizdeliai iš gyvenimo. - Tilžė: Spausd. pas J.Schoenke, 1905. - 74p.
 • Valsčiaus sudas: komedija. - Vilnius, 1905. - 16p.
 • Kent kaltas, kent nekaltas: vaizdelis. - Vilnius, 1907. - 39p.
 • Rinkinėlis vaikams. - Vilnius, 1907. - 56p.
 • Mūsų gerasis: 2-jų veikmių komedija. - Vilnius, 1909. - 24p.
 • Nuo audros pasislėpus. - Vilnius, 1909. - 16p.
 • Trįs mylimos: komedija trijuose aktuose. - Vilnius, 1909. - 40p.
 • Dvejos laidotuvės, dveji palaikai: vaizdelis. - Vilnius, 1910. - 37p.
 • Gera galva. - Vilnius: J. Zavadskio sp., 1910. - 40p.
 • Apsiriko: dviejų aktų komedija. - Vilnius: J. Zavadzkio sp., 1911. - 31p.
 • Painiava. - Vilnius: Lietuvos ūkininkas, 1911. - 16p.
 • Pritruko kantrybės: (Siužetas paimtas iš 1899-1900 metų): Tikras atsitikimas. - Vilnius: Vilniaus sp., 1912. - 48p.
 • Valsčiaus sudas: [komedija]. - Vilnius, 1913. - 16p.
 • Mūsų gerasis: dviejų veikmių komedija. - Vilnius: J. Zavadzkio sp., 1913. - 32p.
 • Kelionė į Šidlavą. - New York, 1916. - 48p.
 • Vaikams rinkinėlis: (pasakaitės, apsakymėliai, dainelės, žaislai, mįslės...). - Vilnius: J.Zavadzkio knygynas, 1916. - 55p.
 • Raštai karės metu: Lietuvos šelpimo fondo 1 d. nukentėjusių nuo karės naudai. - Boston: Lietuvos šelpimo fondas, 1917. - 127p.
 • Autobiografija. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946. - 125p.
 • Kunigo naudą velniai gaudo; Nuo audros palindus; Kelionė į šidlavą. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946. - 91p.
 • Petras Kurmelis: [apysakos]. - vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1946. - 124p.
 • Rudens vakaras; Sučiuptas velnias; Bičiuliai; Sutkai. - [Kaunas]: Valst. grož. lit. l-kla, [1946]. - 108p.
 • Topylis: Prie dvaro; Marti. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1946. - 126p.
 • Mano pasakėlė. - Kaunas: Valst. grož. lit. l-kla, 1949. - 68p.
 • Mano pasakėlė: [apsakymėliai]. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950. - 40p.
 • Antireliginiai apsakymai. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951. - 92p. - (mokinio biblioteka).
 • Rinktiniai apsakymai / Žemaitė . - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951 . - 65p. - (Mokinio biblioteka).
 • Opowiadania. - Vilnius: Panstw. Wyd. Lit. pieknej, 1952. - 204p. - Lenkų k.
 • Apie Ameriką. - vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1953. - 160p.
 • Mana pasaka / [vertė] O.Peagle. - Rīgā: Latvijas Valsts izd., 1953. - 64p. - Latvių k.
 • [Apsakymai]. - Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1956. - 112p. - (Mokinio biblioteka).
 • Kuinka Jonelis oppi aakkoset: kertomuksia / [vertė] Toivo Ahava. - Petroskoi, 1957. - 49p. - ( Koululaisen Kirjasto). - Suomių k.
 • Rudens vakaras. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, [1960]. - 418p.
 • Marti: [apsakymas]. - Vilnius: Vaga, 1964. - 47p.
 • Diavolul captiv. - Bucuresti, 1965. - 254p. - Rumunų k.
 • Nuo audros palindus: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1965. - 123p.
 • Kaip Jonelis raides pažino: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1966. - 62p.
 • Muklajs. - Ryga, 1966. - 367p. - Latvių k.
 • Snocha: [apsakymai] / [vertė] F.Šuravin - Vilnius: Vaga, 1966. - 344p.
 • Rinkinėlis vaikams: [apsakymėliai, eilėraščiai, mįslės]. - Vilnius: Vaga, 1970. - 80p.
 • Prie užvertos langinės: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1971. - 492p.
 • Dvidešimt septyni Žemaitės laiškai / sp. parengė V.Maciūnas. - chicago: lituanistikos inst., 1973. - 62p.
 • Motinėlės ašaros: [apsakymai]. - Vilnius: Vaga, 1973. - 269p.
 • Petras Kurmelis. - Vilnius: Vaga, 1976. - 95p.
 • Rinkinėlis vaikams. - Vilnius: Vaga, 1976. - 80p.
 • Prie užvertos langinės: apsakymai. - Vilnius: Vaga, 1978. - 412p.
 • Snocha: povesti i rasskazy [vertė] F.Šuravin. - Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1978. - 237p. - (Narodnaja biblioteka). - Rusų k.
 • Kaip Jonelis raides pažino: apsakymai. - Vilnius: Vaga, 1980. - 144p.
 • Mano pasakėlės. - Vilnius: Vaga, 1980. - 32p.
 • Bičiuliai: apsakymai. - Vilnius: Vaga, 1981. - 207p.
 • Marti: apsakymai, komedija. - Kaunas: Šviesa, 1985. - 327p.
 • Autobiografija. - Vilnius: Baltos lankos, 1996. - 102p. - (Skaitinių serija; 4).
 • Laimė nutekėjimo: apsakymų ciklas. - Vilnius: Baltos lankos, 1996. - 143p. - (Skaitinių serija; 5).