LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie autoriu
bibliografija
turinys
m_PDF_l.jpg - 1031 Bytes
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Pranas Vaičaitis

POEZIJA


    P.Vaičaičio poetinis palikimas negausus. Jo lyrikoje galima išskirti dvi pagrindines kryptis: visuomeninę-patriotinę ir asmeninę arba egocentrinę.
    Stipriausiai ir gražiausiai patriotinėje lyrikoje išreikšti tėvynės grožio ir ilgesio motyvai. Tėvynės gamtos grožis, surištas su nostalgija, įgyja vidinės šilumos. P.Vaičaičio poezijoje yra ir grynai socialinių motyvų. Skurdo motyvai įpinami į kontrastiškai šviesų foną, greta prabangos ir blizgėjimo - vargas, nepritekliai. Socialiniai motyvai dažnai yra susipynę su patriotiniais: laisvės ilgesys, tautai daromos skriaudos, materialinis skurdas ir darbų sunkumas dažniausiai subėga į vieną pagrindinę priežastį - į rusų valdžios priespaudą. Į praeitį P.Vaičaitis žiūri romantiškai, panašiai kaip S.Daukantas, Maironis, V.Kudirka. Praeities laikai buvo garbingi didžiosiomis laisvės kovomis.
    Egocentrinėje lyrikoje P.Vaičaitis yra tylaus liūdesio poetas.
    Pirmieji A.Vaičaičio eilėraščiai buvo išspausdinti "Varpe" 1896m., vėliau beveik visi eilėraščiai buvo spausdinami Amerikos lietuvių savaitraštyje "Vienybė Lietuvninkų". Atskirais rinkiniais P.Vaičaičio poezija buvo išspausdinta tik po poeto mirties.