Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Pranas Vaičaitis

BOOKS

  • Eilės Pranciškaus Vaičaičio (Sekupasakos). - Plymouth, Pa.: Vienybė lietuvninkų, 1903. - 167p.
  • Eilės. - Philadelphia, Pa.,1912. - 157p.
  • Prano Vaičaičio raštai. - 1921.
  • Lyrika ir satyra. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla,1951. - 39p.
  • Rinktinė. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956. - 231p.
  • Yra šalis. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1964. - 143p.
  • Lėkite dainos: eilėraščiai. - Vilnius:Vaga, 1975. - 423p. - (Poezijos b-ka "Versmės").
  • Kas našlaičius priglaus?.. : [eilėraščiai]. - Vilnius: Vyturys,1988.. - 116p.
  • Raštai: kūriniai, archyviniai dokumentai, laiškai, atsiminimai. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996. - 441 [16]p.