Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
m_PDF_l.jpg - 1031 Bytes
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Maironis

WORKS

 • Maironio raštai: [5 t.]. - Kaunas: Raidė, 1926 - 1930.
  T.1: Lyrika. - 1927 (virš. 1926). - 196p.
  T.2: Epas: [poemos]. - 1926. - 315p.
  T.3: Dramatiški veikalai: [dramos, libretai]. - 1930. - 430p.
  T.4: Lietuvos praeitis. - 1926. - 235p.
  T.5: Trumpa visuotinės literatūros istorija. - 1926. - 288p.
 • Rinktiniai raštai: [2 t.]. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1956.
  T.1: Pavasario balsai. - 263p.
  T.2: [poema ir libretas]. - 245p.
 • Raštai. - [3 t.]. - Vilnius: Vaga, 1987 - 1992.
  T.1: Lyrika. - 1987. - 318p.
  T.2: Poemos. - 1988. - 534p.
  T.3, Kn.1: Dramos. - 1988. - 523p.
  T.3, Kn.2: Lietuvos praeitis. Trumpa visuotinės literatūros istorija. Apsakymai apie Lietuvos praeigą. - 1992. - 811p.
BOOKS
 • Apsakymai apie Lietuvos praeiga. - Tilžė: O.V.Mauderodės sp., 1891. - 186p.
 • Pavasario balsai. Kur Iszganymas? / paraszė St.Maironis. - [1-asis leid.]. - Tilžė: [O.V.Mauderodės sp.], 1895. - 78p.
 • Terp skausmu į Garbę: poėma isz dabartiniu laiku. - Tilžė: [O.V.Mauderodės sp.], 1895. - 91p. - Parašas: St.Garnys.
 • Apsakymai apie Lietuvos praeiga: parašyta 1886. - Tilžė: O.V.Mauderodės sp., 1903. - 190p.
 • Praelectiones de justitia et jure: Quas habuit in Caesarea Romano-Catholica EcclesiasticaAcademia Petropolitana: [paskaitos apie teisingumą ir teisę: mokslinis darbas]. - Petropili, 1903. - 366p. - Parašas: Joannes Matsulevicz.
 • Z nad Biruty: poemat. - Brooklyn: Žvaigždės sp., 1904. - 21p. - Parašas: Przez Halinę z Połagi.
 • Pavasario balsai ir Kur išganymas - Peterburgas, 1905. - [98]p. - Parašas: Maironis (J.M-lis).
 • Lietuvos istorija: su kunigaikščių paveikslais ir žemlapiu. - Petropilis, 1906. - 259p. - Parašas: Maironis (Š.M-lis).
 • Jaunoji Lietuva: Poėma. - Kaunas: S.Banaičio sp., 1907. - 141p. - Parašas: J.Maironis (M-lis).
 • Reseinių Magdė: nepersena pasaka ir smulkmenos: [poema, eilėraščiai, vertimai]. - Kaunas: S.Banaičio sp., 1909. - 73p.
 • Pavasario balsai ir Kame išganymas. - Kaunas: S.Banaičio sp., 1913. - 112p.
 • Raseinių Magdė: poematas. - Kaunas, 1918. - 31p.
 • Žemės savastis teologijos supratimu. - Kaunas: Šviesos sp., 1919. - 8p. - Parašas: J.Maculevičius.
 • Čičinskas: [baladė]. - Kaunas: Šviesos sp., 1919. - 11p.
 • Mūsų vargai: poėma 5-iose dalyse. - Kaunas, [1920]. - 151p. - Parašas: Maironis-Mačiulis.
 • Kame išganymas: libretto 4-ais aktais. - B.v.: Jagomasto sp. (Tilžė), [1920]. - 37p. - Parašas: Maironis-Mačiulis.
 • Jaunoji Lietuva: Poėma. - Kaunas: Jagomasto sp. (Tilžė), [1920]. - 151p. - Parašas: Maironis-Mačiulis.
 • Pavasario balsai. - Tilžė: Jagomasto sp. "Lituania", 1920. - 119p. - Parašas: Maironis-Mačiulis.
 • Raseinių Magdė: poematas. - Kaunas, 1921. - 31p.
 • Kęstučio mirtis: istoriškoji drama 5-ais aktais. - Kaunas: Varpo sp., 1921. - 72p. - Parašas: Maironis Mačiulis.
 • Z nad Biruty: poemat: naklad pisma "Nowiny". - Kowno, 1924. - 28p. - Parašas: Przez Majronisa.
 • Vytautas pas kryžiuočius: 5-kių aktų istoriškoji drama. - Kaunas: Švyturio sp., 1925. - 113p. - Parašas: Maironis-Mačiulis.
 • Jūratė ir Kastytis. - [Kaunas]: A.Narkevičiaus sp., [1937]. - [34]p.
 • Pavasario balsai. - Kaunas: Šviesa 1942. - 287p.
 • Pavasario balsai. -Kaunas: Sakalo l-kla, 1944. - 287p.
 • Pavasario balsai. - Meerbeck, 1946. - 151p.
 • Pavasario balsai. - Würzburgas, 1947. - 302p.
 • Baladės. - [Vokietija], 1947. - 71p.
 • Raseinių Magdė: liaudies pasaka. - Meerbeck, 1947. - 31p.
 • Pavasario balsai. - Kaunas: Valst. gož.lit. l-kla, [1947]. - 231p.
 • Jaunoji Lietuva. - Meerbeck, 1948. - 104p.
 • Mūsų vargai. - Meerbeck, 1948. - 116p.
 • Eilėraščiai. - [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, 1951. - 29p. - (Mokinio biblioteka).
 • Pavasario balsai: lyrika. - Roma, 1952. - 308p.
 • Maironis. [rinktinė]. - Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957. - 86p. - (Mokinio biblioteka).
 • Jūratė ir Kastytis: [baladė]. - [Vilnius]: Valst. grož. lit. l-kla, [1957]. - [23]p.
 • Pavasario balsai. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1958. - 179p.
 • Maironis. [rinktinė]. - Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1958. - 86p. - (Mokinio biblioteka).
 • Maironis. [rinktinė]. - Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1959. - 77p. - (Mokinio biblioteka).
 • Maironis. [rinktinė]. - Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960. - 45p. - (Mokinio biblioteka).
 • Poezija: rinktinė: iš "Pavasario balsų". - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1962. - 308p.
 • Jaunoji Lietuva: poema. - London, 1963. - 118p.
 • Poezija: rinktinė: iš "Pavasario balsų". - Vilnius: Vaga, 1966. - 310p.
 • Baladės. - Woodhaven: Romuva, 1966. - [112]p.
 • Jūratė ir Kastytis: [baladė, eilėraščiai]. - Vilnius: Vaga, 1967. - 40p.
 • Jūratė ir Kastytis: [baladė]. - Vilnius: Vaga, 1968. - 16p.
 • Vakaro mintys: [eilėraščiai, poemos fragmentas]. - Vilnius: Vaga, 1968. - 110p.
 • Pavasario balsai. - Vilnius: Vaga, 1970. - 222p.
 • Miškas ir lietuvis: [eilėraščiai, poemų fragmentai]. - Chicago: Ped. lituanistikos inst., 1971. - 48p.
 • Jaunos dienos: [eilėraščiai, poemų fragmentai, vertimai]. - Vilnius: Vaga, 1972. - 79p.
 • Pavasario balsai. - Vilnius: Vaga, 1976. - 223p.
 • Jūratė ir Kastytis: [baladė]. - Vilnius: Vaga, 1979. - 16p.
 • Kur bėga Šešupė: eilėraščiai. - Vilnius: Vaga, 1980. - 140p.
 • Pavasario balsai. - Vilnius: Vaga, 1982. - 313p. - (Poezijos b-ka "Versmės").
 • Nuo Birutės kalno. - Los Angeles, Cal.: Lietuvių dienos [1982]. - 45p.
 • Pavasario balsai. - Vilnius: Vaga, 1986. - 196p.
 • Kur bėga Šešupė: [eilėraščiai]. - Vilnius: Vyturys, 1987. - 132p.
 • Lyrika. - Vilnius: Vaga, 1988. - 317p.
 • Jūratė ir Kastytis: legenda. - Kaunas: Orientas, 1993. - 8p.
 • Lyrika. - Vilnius: Valst. leid. centras, 1994. - 94p. - (Mažoji poezijos b-ka).
 • Jaunoji Lietuva: poema. - Vilnius: Liet. raš. s-gos l-kla, 1995. - 156p.
 • Pavasario balsai: fotogr. Sumaž. formato faks. [1895m.] leid. - Vilnius: Vilius, 1995. - 78p.
 • Pavasario balsai. - Vilnius: Baltos lankos, 1995. - 175p. - (Baltų lankų kolekcija).
BOOKS IN OTHER LANGUAGES
 • Młoda Litwa: poemat.- Wilno: Echo Litwy, 1920. - 92p. - Lenkų k.
 • Gdzie zbawienie? - Wilno: Nowin Wileriskich, 1921. - 36p. - Lenkų k.
 • Nasze niedole: poemat.- Wilno: Litwa, 1922. - 176p. - Lenkų k.
 • Izbrannoje. - Moskva: Gospolitizdat, 1948. - 256p. - Rusų k.
 • Izbrannoje. - Moskva: Gospolitizdat, 1949. - 232p. - Rusų k.
 • Izbrannoje: stichotvorenija. - Moskva: Gospolitizdat, 1962. - 176p. - Rusų k.
 • Pavasara balsis / vertė P.Kalva. - Ryga: Liesma, 1981. - 99p. - Latvių k.
 • Golosa vesny: stichotvorenija. - Vilnius: Vaga, 1987. - 117p. - Rusų k.