LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie autoriu
bibliografija
turinys
PDFfailas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Jonas Gaidamavičius

NAUJAS LAIKRAŠTIS ("VARPAS")

Naujas laikrastis

    "Varpas" - vienas iš spaudos draudimo metais ilgiausiai (1889-1905m.) ėjęs literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis.
    "Aušrai" sustojus, buvo jaučiamas lietuviško laikraščio trūkumas. Varšuvos lietuvių draugijoje "Lietuva" buvo svarstoma, ar "Aušrą" atgaivinti, ar leisti naują laikraštį. Naujo laikraščio iniciatoriai buvo draugijos nariai V.Kudirka, J.Gaidamavičius, J.Adomaitis-Šernas ir kiti. Kurį laiką J.Gaidamavičius buvo laikraščio redaktoriumi, pirmajam "Varpo" numeriui parašė įžanginį straipsnį "Naujas laikraštis". "Varpe" iš viso bendradarbiavo apie 150 pasaulietiškų inteligentų.
    "Varpas" buvo tarytum, "Aušros" aukštesnės pakopos tęsinys. "Aušros" pradėtieji kelti principai - tautos savarankiškumo, demokratizmo, piliečių laisvių - dar nebuvo joje įgavę aiškių, visiems suprantamų formų. "Varpas" tuos principus išplėtė, išryškino ir svarbiausia, atrėmė į konkrečius, gyvenimiškus pagrindus, susiedamas tautinės kultūros klausimus su ekonominiais reikalais. "Varpas" stojo į griežtą opoziciją rusų politikai Lietuvoje, drąsiai kėlė valdžios daromas lietuviams skriaudas, smerkė priespaudos ir rusinimo politiką.