Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
PDF file
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes

BIBLIOGRAPHY
  • Varpas: literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis laikraštis. - Tilžė, 1889 - 1905. - Leid. vieta: Ragainė (1889, Nr4 - 1890 ); Tilžė (nuo 1890, Nr7).
  • Varpas: faksimilinis leidinys // Lietuvių tautos praeitis = Lithuanian historical review: Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis leidinys. - Chicago, Ill.: Lietuvių istorijos d-ja, 1989, T.9-12.