LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
bibliografija
turinys
PDFfailas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Jonas Gaidamavičius

(1860-1912)


Pasirašinėjo: Jonas Gaidys, J.Gaidys, Jonas G…ys, -j-g.

    Jonas Gaidamavičius - vienas iš laikraščio "Varpas" steigėjų, redaktorių ir bendradarbių - gimė 1860m. Kaniūkų kaime, Aluntos valsčiuje, Utenos apskrityje. 1883-1889m. studijavo Varšuvos universitete mediciną. Universitete palaikė ryšius su lietuviais studentais, 1888m. įkūrė studentų draugiją ir pradžioje buvo jos pirmininku. Aktyviai dalyvavo steigiant ir redaguojant "Varpą". Pirmajam "Varpo" numeriui parašė įžanginį straipsnį "Naujas laikraštis", spausdino ten savo grožinius kūrinius.
    Baigęs mokslus, pradžioje apsigyveno savo žmonos dvare prie Molėtų, 1890m. rudenį Petro Aleksandrovskoje, nuo 1893m. išsikėlė į Turkestaną. Ten buvo karinis gydytojas, sudarė tuolaikinės lietuvių kolonijos centrą. Ilgainiui šeima surusėjo. Tapęs generolu ir užsitarnavęs pensiją, J.Gaidamavičius grįžo į Lietuvą ir 1912m. Aluntoje mirė.