Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
To the contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Mikalojus Husovianas (Nicolaus Hussovianus)
GIESMĖ APIE STUMBRĄ
The Song About Bison, Its Stature, Ferocity and Hunt

Bibliography

  • De statura feritate ac venatione bisontis carmen. - Cracoviae, 1523. - Lotynų k.
  • De statura feritate ac venatione bisontis carmen. - Petrogradas: Imperatoriškoji mokslų akademija, 1865. - Lotynų k.
  • Carmina / ed. Io. Pelczar. - Cracoviae, 1894. - XXXIX p. - Lotynų k.
  • Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę: [ištraukos] / iš lot. k. vertė B.Kazlauskas // Lietuvių literatūros istorijos chrestomatija / red. K.Korsakas, J.Lebedys. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1957, p. 469 - 475.
  • Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę / iš lot. k. vertė B.Kazlauskas // Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Literatūra. - Vilnius, 1963, T.6, p.157 - 181.
  • Pesnia o zubre // Neman. - 1968, Nr7, p. 47 - 70. - Rusų k.
  • Pesnia pro zubra / [iš lot. k. vertė J.Semiažon] - Minsk: Mastackaja literatura, 1973. - 94 p. - Baltarusų k.
  • Giesmė apie stumbrą : Poema / iš lot. k. vertė B.Kazlauskas. - Vilnius: Vaga, 1977. - 108 p.: faks. - (Lituanistinė biblioteka,19).