LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie kurini
bibliografija
Kurinio tekstas
PDF failas
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Mikalojus Husovianas
(apie 1475-1480 m.- po 1533 m.)

Pavardės variantai: Hussoviensis, Hussovianus, Ussovius, Hussowski

    Mikalojus Husovianas - lotyniškai rašęs poetas humanistas, gyvenimu ir kūryba betarpiškai susijęs su Lietuva. Apie jo kilmę ir gyvenimą nedaug kas žinoma. M.Husovianas buvo daugiatautės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilietis, jos patriotas. Remiantis poema apie stumbrą, galima manyti, kad poetas buvo gimęs Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, kadangi tame kūrinyje jis Lietuvą vadina savo kraštu ir savo tėvyne.
    Spėjama, kad apie 1492m. jis atvyko į Vilnių. Čia jį globojo Vilniaus katedros kanauninkas, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio sekretorius Erazmas Vitelijus (Ciolekas). Drauge su juo M. Husovianas 1518 - 1522 m. gyveno Romoje, kur susipažino su popiežiaus Leono X globojamais poetais humanistais ir jų kūryba. Norėdamas supažindinti popiežių su stumbrų medžiokle, parašė didžiausią savo kūrinį - poemą "Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę" (De statura, feritate ac venatione bisontis carmen). Poema buvo išleista Krokuvoje 1523 m.
    1524 m. poetas parašė kitą giesmę "Nauja ir nuostabi pergalė prieš turkus liepos mėnesį" (Nova et miranda victoria de Turcis mense lulo). Trečias didesnis M. Husoviano kūrinys - "Giesmė apie šv. Hiacinto gyvenimą ir darbus" (De vita et gestis divi Hyacinthi carmen) išleistas 1525 m.
    Be šių kūrinių poetas yra sukūręs ir smulkesnių eilėraščių, vadinamų "Carmina minora" (Mažosios giesmės). Iš viso tokių eilėraščių žinoma 11.