Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Motiejus Valančius

BOOKS

 • Žemajtiu wiskupiste. - Wilniuj: b.l., 1848
 • Palangos Juze. - Wilniuje: Kasztu ir spaustuwi Juzapa Zawadzki, 1863. - 135p.
 • Wajku kningiele su abrozdelejs: su abrozdelejs. - [Tilžėje: K. Albreghso sp., 1868]. - 100p.
 • Palangos Juzė. - Tilžėje: M. Mikolainis, 1902. - 132p.
 • Antano Tretininko pasakojimas. - Naujas pataisytas išleidimas. - Vilnius: J. Zavadzkis, 1906. - 112p. - (Vyskupo M.Valančiaus raštai).
 • Vaikų knygelė. - 2-as spaudimas. - Bitėnai: M.Jankus, 1907. - 80p.
 • Pastabos pačiam sau. - Klaipėda: Ryto sp., 1929. - 190p.
 • Antano tretininko pasakojimas. - Meerbeck: J. Narbutas ir P. Indreika, 1948. - 68p. - (Valančiaus raštai).
 • Raštų ištraukos. - Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952. - 58p. - ( Mokinio biblioteka).
 • Vaikų knygelė. - Brooklyn: Gabija, 1952. - 155p.
 • Palangos Juzė. - Vilnius: Vaga, 1965. - 207p.
 • Raštai. - Vilnius: Vaga, 1972.
 • Palangos Juzė. - Vilnius: Vaga, 1977. - 153p.
 • Vysk. Motiejaus Valančiaus Vaikų knygelė. - Putnam: Eglutė, [1978]. - 117p.
 • Vaikų knygelė: apsakymai, apysaka, patarlės. - Vilnius: Vyturys, 1992. - 406p. - (Sakalėlis).
 • Palangos Juzė: apysaka. - Vilnius: Baltos lankos, 1996. - 157p. - (Skaitinių serija; 18).
 • Pastabos pačiam sau. - Vilnius: Baltos lankos, 1996. - 239p. - (Skaitinių serija; 12).