Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
m_cont_a.jpg - 1457 Bytes
m_PDF_l.jpg - 1031 Bytes
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Antanas Baranauskas

BOOKS

 • Tėwyniszkos giesmes / iszduotos per K.Žalvarį. - [Tilžė]: M.Jankaus sp., 1892. - 24p.
 • Anykščių šilelis / [red. J.Jablonskis]. - Vilnius: Aušra, 1905. - 16p.
 • Pasikalbėjimas giesmininko su Lietuva /[sp. parengė] A.Jakštas. - Kaunas, 1907. - 14p.
 • Dvasiškos giesmės. - Kaunas, 1909. - 68p.
 • Dievo rykštė ir malonė ir Girtuoklių sueiga. - Kaunas, 1910. - 36p. - Prieš antr. aut.: Vysk. Antano Baranausko (Jurkšo Smalaūsio).
 • Raštai. - Seinai: Laukaičio, Dvaranausko ir Narjjausko sp., 1912. - 102p.
 • Anykščių šilelis. - Baltimorė: A.Ramoška, 1916. - 16p.
 • Anykščių šilelis. - Tilžė: E.Jagomastas, 1920 [virš. 1921]. - 16p.
 • Iš Barono poezijos / mokykloms parinko M.Biržiška. - Kaunas - Marijampolė: "Dirvos" b-vė, 1924. - 51p.
 • Anykščių šilelis. - Tilžė: E.Jagomastas, 1928. - 16p.
 • Anykščių šilelis. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1949. - 49p.
 • Anykščių šilelis. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951. - 49p. - (Mokinio biblioteka).
 • Anykščių šilelis. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1954. - 64p.
 • [Rinktinė].- Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1957. - 29p. - (Mokinio biblioteka).
 • Anykščių šilelis: 100 metų. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959. - 31p.
 • [Rinktinė] / A.Baranauskas. - Kaunas: Valst. ped. lit. l-kla, 1960. - 29p. - (Mokinio biblioteka).
 • Anykščių šilelis / [paruošė] J.Brazaitis. - New York: Romuva, 1961. - 91p.
 • Anykščių šilelis. - Vilnius: Vaga, 1966. - 31p.
 • Raštai: [2t.]. - Vilnius: Vaga, 1970. - (Lituanistinė biblioteka).
  T. 1: [poemos ir eilėraščiai]. - 486p.
  T.2: [dienoraštis, laiškai]. - 568p.
 • Anykščių šilelis. - Vilnius: Vaga, 1977. - 55p.
 • Anykščių šilelis= Anikščiaiskij bor= Der Hain von Anykščiai= The Forest of Anykščiai - Vilnius: Vaga, 1985. - 183p. - Tekstas lietuvių, anglų, rusų, vokiečių k.
 • Rinktinė: poezija, giesmės, dienoraštis, laiškai / A.Baranauskas. - Vilnius: Baltos lankos, 1994. - 382p.
BOOKS IN OTHER LANGUAGES

 • Borek Onikszdynski = Anykščių šilelis / [vertė S.Jablonska]. - Wilno, 1909. - Lenkų k.
 • Anikščiaiskij bor / [vertė] N.Tichonov. - Vilnius: Gospolitizdat, 1950. - 37p. - Rusų k.
 • The forest of Anykščiai = Anykščių šilelis: the original Lithuanian text with English translation / [vertė] N.Rastenis. - [Baltimore (Md.)]: Lithuanian days, 1956. - 41p. - Lietuvių, anglų k.
 • Anikšu sils / [vertė]p.Kalva. - Ryga: Latvijas Valsts izd-ba, 1960. - 46p. - Latvių k.
 • Der Hain von Anykščiai / [vertė] H.Buddensieg. - Munchen: W. Fink, 1967. - 37p. - Vokiečių k.
 • The forest of Anykščiai = Anykščių šilelis: the original Lithuanian text with English translation / [vertė] N.Rastenis. - [Los Angeles]: Lithuanian days, 1970. - 61p. - Lietuvių, anglų k.
 • The forest of Anykščiai = Anykščių šilelis / [vertė]p.Tempest. - Vilnius: Vaga, 1981. - 64p. - Anglų k.
 • La selva di Anykščiai / [vertė] di Guido Michelinin. - Potenza: Casa editrice il Salice, 1990. - 31p. - Italų k.
 • [Anykščių šilelis / vertė F.Bachčinianas] . - [S.l.]: Academia, [1996]. - 14p. - Armėnų k.
 • The forest of Anykščiai = Anykščių šilelis / [vertė]p.Tempest. - Anykščiai: A.Baranausko ir A.Žukausko-Vienuolio memorialinis muziejus, 1997. - 28p. - Anglų k.