Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
contents
m_PDF_a.jpg - 1424 Bytes
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Simonas Daukantas

WORKS

 • Rinktiniai raštai. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1955. - 480p.
 • Raštai: [2t.]. - Vilnius: Vaga, 1976. - (Lituanistinė biblioteka).
  T.1: [Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių; Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių; Smulkieji raštai]. - 781p.
  T.2: [Pasakojimas apie veikalus lietuvių kalbos senovėje; Laiškai]. - 823p.
 • Simono Daukanto raštai. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993 - 1996.
  [T.1]: Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas. - T.1: A-M. - 1993. - 383p.
  [T.2]: Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas. - T.2: N-P. - 1995.- 439p.
  [T.3]: Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas. - T.3: R-Ž. - 1996.- 383p.
BOOKS
 • Prasmą lotinu kalbos paraszę K.W.Myle. - Petropilie, 1837. - 129p.
 • Abeciela lijtuwiu-kalnienu ir žiamajtiu kalbos…: [elementorius]. - Petropilie, 1842. - 80p.
 • Budą Senowęs-Letuwiu Kalnienu ir Zamajtiu / iszraszzę pagal senowes rasztu Jokyb's Laukys [S.Daukantas]. - Petropilie: C.Hintze sp., 1845. - [252]p.: iliustr.
 • Dajnes Žemajtiu pagal Zodiu Dajniniku iszrasytas. - Petropilie, C.Kray sp., 1846. - 168p.
 • Budas. Senovės Lietuvių kalnėnų ir žemaicziu. - 2-asis leid. - Plymouth, Pa 1892. - 217p. - Atsp. iš laikr. "Vienybė lietuvninkų", 1892 - 1893.
 • Pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovėje… - 1-mas iszleidimas. - [Bitėnai], 1893. - 240p.
 • Lietuvos istorija… - Kn.1-2. - Plymouth, Pa, 1893-1897.
  Kn.1: …nuo seniausiųjų gadynių iki Gediminui D.L.K. - 1893. - 483p.
  Kn.2: …nuo Gedimino D.L.K. iki Liublino unijai. - 1897. - 531p.
 • Darbay senuju Lituwiu yr Žemaycziu / parengė V. ir M. Biržiškai. - Kaunas, 1929. - 214p.
 • Būdą senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių / išrašė pagal senovės raštų Jokūbas Laukys [S.Daukantas]. - Kaunas: Sakalas, 1935. - XXXI, 374p.: iliustr.
 • Žemaičių pasakos. - Kaunas: Sakalas, [1941]. - 207p.
 • Būdas senovės lietuvių Kalnėnų ir žemaičių / išrašė pagal senovės raštų Jokūbas Laukys [S.Daukantas]. - Chicago, Ill, 1954. - XXXI, 360p.
 • Žemaičių pasakos. - Vilnius: Vaga, 1965. - 159p.
 • Žemaitiška tautosaka / red. K.Aleksynas. - T.1-2. - Vilnius: Vaga, 1983-1984.
  T.1: Dainos. - 1983. - 574p.
  T.2: Pasakos, patarlės, mįslės. - 1984. - 398p.
 • Vertimai ir sekimai / sudarė V.Merkys; tekstus parengė B.Vanagienė. - Vilnius: Vaga, 1984. - 492p.
 • Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių / Parengė B.Vanagienė. - Vilnius: Vaga, 1988. - 220p.
 • Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių / Parengė B. Vanagienė. - Vilnius: Ethnos'91, 1993. - 220 [3] p.: iliustr.
 • Istorija žemaitiška / parengė B.Vanagienė. - T. 1-2. - Vilnius: Vaga, 1995.
 • Laiškai Teodorui Narbutui: epistolinis dialogas. - Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1996. - 659p.