r_back.jpg - 619 BytesAnkstesnysis skyrius / Previous Pager_top.jpg - 617 BytesTurinys / Contents r_top.jpg - 617 BytesSekantis skyrius / Next Page
Antanas Strazdas GIESMĖS SVIETIŠKOS IR ŠVENTOS

Pasterka, arba Piemienu Giesmie.

Linksma Diena, linksma ana, 
Kad piemienis awis gana,
   ho ca ca ho la la
   Awities rala rala. 
Jszwarikit ir karwełes, 
Kur linksmas auga źałełes
   ho ca ca, ho la la
   Karwities rala rala. 
Auszras źwayźdie iaw paswida, 
Wisi pauksztieley pragida, 
Strazdas cziłba wisu burnu, 
Aplinkis pełedu durnu. 
Hey ku dirbi tu pietrukay, 
Łakstidamas ka nie trukay, 
Karwitiełes te pasieda, 
Ba kad nie pries bus mums bieda. 
Pasiszokiet Gierukieliey, 
Jr wisas potas waykieley,
Piemenieley unt trubelu, 
Jr unt karkliniu umźdelu, 
Pagraikit linksmey, graźiey, 
Prie tam krumuy, prie tay raźiey.
Ot ir wisi linksmi, satus, 
Apiganiem wisus płatus, 
Wisi satus apirama 
Ginkim greytey wisus nama.r_back.jpg - 619 BytesAnkstesnysis skyrius / Previous Pager_top.jpg - 617 BytesTurinys / Contents r_top.jpg - 617 BytesSekantis skyrius / Next Page