Classic Lithuanian Literature Anthology

about the text
About the Author
To the contents
Download PDF
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Dionizas Poška

BOOKS

  • Eilės / sp. parengė V.Kamantauskas. - Kaunas: Švyturys, 1926. - 32 p.
  • Mužikas Žiemaytcziu yr Lietuwos / paruošė A.Žirgulys. - Vilnius : Valst. grož. lit. l-kla, 1947.
  • Mužikas žemaičių ir Lietuvos: [poema. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1951. - 7p. - (Mokinio biblioteka).
  • Raštai / surinko V.Laurynaitis; tekstą paruošė D.Urbas. - Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla, 1959.
  • Mužikas Žemaičių ir Lietuvos. - Vilnius: Vaga, 1965. - 15p.
  • Der Muschik Schemaitens und Litauens. - München: Fink, 1967. - 21p. - Vokiečių k.
  • Mužikas Žemaičių ir Lietuvos : [poema]. - Vilnius : Vaga, 1978. - 48 p.