LMS IC logo Lietuviu klasikines literaturos antologija

apie autoriu
bibliografija
To the contents
PDF
kuriniu sarasas
pirmas puslapis
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
Adomas Mickevičius

SLAVŲ LITERATŪRA, XV PASKAITA

   1840 - 1844m. A.Mickevičius skaitė slavų literatūros paskaitas Prancūzų koledže (Collège de France) Paryžiuje. XV paskaita, skaityta 1843m. kovo 24d., buvo skirta Lietuvai. Paskaitoje A.Mickevičius apibūdina Lietuvos praeitį, lietuvių kalbą, mitologiją, tautosaką, lietuvių tautos situaciją XIX amžiuje ir daro lietuviams daugiau vilčių teikiančią išvadą negu Konrado Valenrodo pratarmėje.