Classic Lithuanian Literature Anthology

About the text
About the author
Bibliography
List of Texts
Main Page
bg_stamp.jpg - 3098 Bytes
GEDIMINO LAIŠKAI
The Letters of Gediminas, the Great Duke of Lithuania

CONTENTS

 1. 1254 m. Mindaugo raštas vyskupui Kristijonui
 2. [1322 m.] Gedimino laiškas popiežiui Jonui XXII
 3. 1323 m. sausio 25 d. Gedimino laiškas Liubeko, Zundo, Bremeno, Magdeburgo, Kelno ir kitų miestų piliečiams
 4. 1323 m. gegužės 26 d. Gedimino laiškas Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Štetino ir Gotlando piliečiams
 5. 1323 m. gegužės 26 d. Gedimino laiškas dominikonų ordino vienuoliams
 6. 1323 m. gegužės 26 d. Gedimino laiškas pranciškonų ordino vienuoliams
 7. 1323 m. [prieš spalio 2 d.] Rygos miesto tarybos laiškas Gediminui
 8. 1323 m. spalio 2 d. Gedimino taikos sutartis su ordinu, su Ravelio (Talino) žemės danų vietininku, vyskupais ir Ryga
 9. 1323 m. spalio 16 d. Varmijos vyskupo Eberhardo ir jo kapitulos laiškas tikintiesiems
 10. 1323 m. lapkričio 7 d. popiežiaus Jono XXII laiškas Prancūzijos karaliui
 11. 1323 m. lapkričio 25 d. Prūsijos pranciškonų kustodo Mikalojaus laiškas tikintiesiems
 12. 1324 m. [birželio 1 d.] popiežiaus Jono XXII laiškas Gediminui
 13. 1324 m. birželio 1 d. popiežiaus Jono XXII laiškas vokiečių ordinui
 14. [1324 m.] popiežiaus legatų pasiuntinių pranešimas
 15. [1324 m.] Rygos miesto tarybos laiškas Liubekui
 16. [1324 m. po rugsėjo 22 d.] Gedimino laiškas Dorpato, Ezelio vyskupams, Ravelio žemės danų vietininkui ir Rygos miesto tarybai
 17. 1326 m. kovo 2 d. Gedimino pasiuntinio Lesės pareiškimas
 18. 1338 m. lapkričio 1 d. Gedimino prekybinė sutartis su ordinu